Ads Top

Zorgpremie CZ daalt in 2014 meer dan 116 euro; maandpremie 95,90 euro

De premie van de natura basisverzekering (Zorg-op-maatpolis) van CZ daalt met 9,70 euro per maand. De maandpremie komt daarmee op 95,90 euro. Met deze daling van 116,40 euro komt de jaarpremie van CZ in 2014 op 1.150,80 euro, een verlaging van 9,2 procent. De premie voor de natura basisverzekering bedraagt 75,27 euro bij het hoogste eigen risico van 860 euro.
De premies van de aanvullende verzekeringen van CZ blijven gelijk, zoals vorig jaar ook al het geval was. Voor veel verzekerden gelden daarnaast nog kortingen op bovengenoemde premies omdat ze zijn aangesloten bij een collectiviteit.
De premiedaling is mogelijk door positieve resultaten in 2012 en 2013. Vorig jaar kon CZ al een deel van het positieve resultaat teruggeven (26,40 euro op jaarbasis). In de premie voor 2014 kan een nog groter deel van de positieve resultaten worden ingezet voor een premiedaling. Scherpe zorginkoop, waarmee fors bespaard is op onnodig dure medicijnen en hulpmiddelen, maken dit mede mogelijk.
CZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk. Dit betekent dat een positief resultaat zich vertaalt in de premie en/of wordt geïnvesteerd in de zorg en/of wordt ingezet als financiële buffer om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen. In 2013 kon CZ de premie voor haar verzekerden al met 26,40 euro verlagen. Voor 2014 kan CZ de premie verder verlagen met 116,40 euro per jaar. Bestuursvoorzitter Wim van der Meeren: "Het bedrijfsresultaat van zorgverzekeraars is niet constant, maar fluctueert. De financiële eisen van onze toezichthouders worden aangescherpt en er komt meer zorg naar de Zorgverzekeringswet. Zo wordt in 2015 een deel van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet overgeheveld. Allemaal factoren die van invloed zijn op de premiestelling en waar we tijdig rekening mee moeten houden om grote premieschommelingen te voorkomen. CZ voert daarom heel bewust een duurzaam en stabiel premiebeleid. In 2014 kunnen we onze klanten weer een scherpe premie bieden door onze positieve resultaten. Tevens zijn zij ook in de toekomst verzekerd van een stabiel premiebeleid."

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.