Ads Top

Regels voor veilig internetbankieren bij alle banken gelijk

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft samen met de Consumentenbond regels opgesteld voor veilig elektronisch bankieren en betalen. De regels gaan gelden voor particuliere klanten van alle Nederlandse banken. Als consumenten schade lijden, maar deze veiligheidsregels hebben nageleefd, dan kunnen zij erop rekenen dat zij het bedrag dat zonder toestemming van de rekening is gehaald, vergoed krijgen.
Tot nu toe hanteerde iedere bank zijn eigen veiligheidsvoorschriften. Banken bepalen individueel een geschikt moment om de uniforme regels aan hun klanten te communiceren. Tot dat moment zullen banken bij de behandeling van nieuwe claims van klanten vanaf 1 januari 2014 in de geest van de nieuwe uniforme veiligheidsregels handelen. Mocht een klant schade leiden en het blijkt dat hij zich niet heeft gehouden aan de veiligheidsregels, dan kan een bank op basis van haar coulancebeleid overigens alsnog besluiten om een deel van de schade voor haar rekening te nemen.
Gelukkig daalt de schade als gevolg van fraude met internetbankieren, stelt de vereniging. Het schadebedrag is in een jaar tijd gedaald van 24,8 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2012 naar 4,2 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. Banken zien nog steeds veel pogingen van criminelen om fraude via internetbankieren te plegen. Ze maken daarbij gebruik van malware, schadelijke software om computers van klanten te infiltreren en te manipuleren en phishing, het ‘hengelen’ naar vertrouwelijke gegevens. Maar doordat banken de fraude steeds sneller kunnen herkennen en voorkomen, daalt de schade die wordt geleden. Door de campagnes over veilig bankieren zijn consumenten zich beter bewust van de methodes die criminelen gebruiken en trappen ze er minder vaak in.
Als consumenten zich aan de volgende veiligheidsregels voor elektronisch bankieren en - betalen houden, verminderen zij de kans sterk dat om slachtoffer te worden van fraude. Ook weten ze dan zeker dat de bank de schade vergoedt.
  1. Houd uw beveiligingscodes geheim.
  2. Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een ander gebruikt wordt.
  3. Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt voor uw bankzaken.
  4. Controleer uw bankrekening.
  5. Meld incidenten direct aan de bank en volg aanwijzingen van de bank op.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.