Ads Top

ABN AMRO MeesPierson met crowdfunding voor religieuze instellingen

ABN AMRO MeesPierson gaat via crowdfunding actief op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen voor religieuze instellingen in Nederland. De private bank van ABN AMRO begeleidt hen bij het crowdfunden en zorgt voor het online platform waarop investeerders en kerk elkaar ontmoeten. ABN AMRO MeesPierson is daarmee als eerste bank initiatiefnemer van crowdfunding voor religieuze instellingen. De Domkerk in Utrecht krijgt de primeur.
Crowdfunding is een alternatieve manier van financieren, waarbij er direct contact is tussen investeerder en ondernemer. Kerken, maar ook andere religieuze instellingen, kunnen de inkomsten uit crowdfunding goed gebruiken. Zo had tweederde van de Protestantse gemeentes in 2012 een tekort op de jaarrekening. Door minder inkomsten en het stopzetten van overheidssubsidie van het Rijk werden renovaties of noodzakelijke aankopen uitgesteld, of zelfs afgelast.
ABN AMRO MeesPierson bekijkt samen met religieuze instellingen of crowdfunding ingezet kan worden, door gezamenlijk actief op zoek te gaan naar nieuwe inkomstenbronnen. Dochteronderneming SEEDS – het eerste crowdfunding initiatief in de wereld dat door een bank is ingericht – faciliteert het online platform en begeleidt het proces. Hein van der Loo, Directeur Instituten & Charitas bij ABN AMRO MeesPierson: “ABN AMRO MeesPierson probeert door middel van crowdfunding nieuwe, innovatieve bronnen van inkomsten voor religieuze instellingen te vinden. Wij staan bestuurders graag met raad en daad terzijde. Daar is dit initiatief een mooi voorbeeld van.”
De aanstaande restauratie van de bogen van de Domkerk in Utrecht wordt volledig gefinancierd door middel van crowdfunding. De bogen maken deel uit van het ‘frame’ van de Domkerk. De bogen zijn van cruciaal belang voor de toekomst van de kerk en daarom is renovatie belangrijk. Als tegenprestatie voor hun financiële bijdrage krijgen investeerders letterlijk een stukje kerk in handen: zij ontvangen een stuk steen uit de bogen van de Domkerk. Het project start via de website www.draagdedom.nl in het eerste kwartaal van 2014. Zodra de financiering rond is, begint de daadwerkelijke renovatie.
Peter de Lange, voorzitter van de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB): “De inkomsten van de kerken lopen terug. Daarom zoeken we nieuwe, eigentijdse initiatieven om onze financiële middelen te vergroten. Crowdfunding sluit daar naadloos op aan. Het gaat ons niet alleen om het inzamelen van geld. Het is ook een manier om mensen te betrekken bij onze projecten. Als dank leveren de Protestantse gemeentes een tegenprestatie aan de mensen die geld hebben gegeven.”

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.