Ads Top

Verhogen naamsbekendheid Keurmerk hoog op de agenda

Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren is intussen een begrip voor verzekeraars, maar moet dat ook voor consumenten gaan worden. Dit is volgens het Verbond de belangrijkste conclusie die tijdens het seminar van de Stichting toetsing verzekeraars (Stv) werd getrokken.
Nakomen van beloftes, duidelijk communiceren en een goede service bieden zijn de sleutelwoorden voor verzekeraars om het Keurmerk Klantgericht Verzekeren te krijgen. Intussen zijn 46 verzekeraars in het bezit van het Keurmerk. De Stv toetst, zoals de naam al impliceert, verzekeraars op deze punten. Als verzekeraars dit Keurmerk hebben ontvangen, onderscheiden zij zich met een erkend en getoetst kwaliteitsniveau. Nu is de vraag of het Keurmerk bij consumenten wel voldoende bekend is “Dat het Keurmerk de voorlopers in het zonnetje zet, vinden we heel positief. Maar nu moet het Keurmerk ook extra werking krijgen, richting de klant. De klant moet verbeteringen namelijk gaan merken in de dagelijkse praktijk”, aldus Leo De Boer, directeur van het Verbond. De Boer stelt dat samenwerking met stakeholders (met name de AFM en de Consumentenbond) belangrijk is de komende tijd. “Het Keurmerk bestaat namelijk niet, zolang het niet in de hoofden van de consument is ingeprent.”
Op woensdag 30 oktober organiseerde de Stv haar jaarlijkse seminar, waar workshops gevolgd konden worden over klantgerichtheid. Ook vond er een rondetafeldiscussie plaats tussen Ruud de Hollander van de AFM, Bart Combée van de Consumentenbond en Richard Weurding van het Verbond over het Keurmerk en samen werken aan klantgerichtheid. Alle partijen en verzekeraars in de zaal waren het erover eens dat de naamsbekendheid van het Keurmerk de komende periode moet worden verhoogd. Tijdens het seminar zijn ook de Keurmerknormen voor 2014 bekend gemaakt. De normen zijn op een aantal punten aangescherpt, maar veel minder ingrijpend dan in voorgaande jaren. Hiermee is dus gehoor gegeven aan de oproep van het Verbond om het normenkader te stabiliseren.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.