Ads Top

Banken pleiten voor gelijk speelveld in Europa

Nederlandse banken werken hard aan vernieuwing, verbetering van de dienstverlening aan de klant én versobering. Zij zijn zich net als minister Dijsselbloem bewust van de zaken die de afgelopen jaren mis zijn gegaan in de financiële sector. 'Dit rechtvaardigt niet een specifiek Nederlands beloningsbeleid dat sterk afwijkt van het Europese beleid, en dat hebben we ook niet nodig', aldus NVB-voorzitter Chris Buijink.
Variabele beloningen bij Nederlandse banken zijn de afgelopen jaren aanzienlijk beperkt en perverse beloningsprikkels zijn geschrapt. Slechts 2% van de 90.000 bankmedewerkers in Nederland ontvangt een variabele beloning van 20% of meer. Nederland loopt daarmee sinds de crisis voorop in Europa. Ook werken Nederlandse banken hard aan versterking van de stabiliteit van de sector en verbetering van cultuur en gedrag, onder meer door de invoering van de bankierseed voor alle medewerkers en tuchtrecht. In een tijd waarin wordt gewerkt aan een Europese bankenunie past geen Nederlandse ‘Alleingang’. Deze zet Nederlandse banken op achterstand binnen Europa en doet geen recht aan onze inspanningen waarmee wij overigens voluit door gaan.
Nederlandse banken lopen in Europa voorop met het matigen van variabele beloningen. Sinds het uitbreken van de crisis zijn verschillende stappen gezet om te komen tot een versobering van de arbeidsvoorwaarden en het voorkomen van ongewenste prikkels. Het beloningsbeleid is de afgelopen jaren over de hele linie (van bestuurders tot werkvloer) gematigd. In zowel de Code Banken als Europese- en nationale regelgeving zijn strikte regels gesteld om excessen te voorkomen. Sinds 2010 geldt de Code Banken met daarin afspraken voor een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat rekening houdt met de internationale omgeving en het maatschappelijk draagvlak. Banken hebben de variabele beloning voor bestuurders als eerste in Europa gemaximeerd tot 100% van de vaste beloning. Ook hebben banken hun variabele beloningen gekoppeld aan lange termijndoelstellingen en klanttevredenheid.
Zowel de hoogte van de variabele beloning, als het aantal mensen dat op die manier beloond wordt, is in de afgelopen jaren sterk afgenomen. Uit cijfers van de NVB blijkt dat van de 90.000 bankmedewerkers in Nederland ongeveer 2% een variabele beloning van 20% of meer ontvangt. Het gaat hier vooral om schaarse specialisten die banken nodig hebben om het bedrijfsleven de beste financiële dienstverlening te kunnen bieden of bijvoorbeeld om het internetbankieren veilig te houden. Deze specialisten kunnen ook aan de slag bij andere bedrijven waarvoor de maximering niet geldt. Omdat het voorstel alleen betrekking heeft op banken en verzekeraars, en niet geldt voor andere delen van de financiële sector en het bedrijfsleven,  zet dit banken op achterstand.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.