Ads Top

Premie Menzis Basisverzekering 2014 is € 95,50

De Menzis maandpremie daalt met € 10,50 van € 106 naar € 95,50 per maand. De jaarpremie van de Menzis Basisverzekering voor 2014 is vastgesteld op € 1.146. Menzis laat voor het tweede jaar op rij de premie dalen. De premies van de meeste aanvullende verzekeringen en tandverzekeringen blijven gelijk. De premie van een enkele aanvullende verzekering en tandverzekering stijgt licht, maar daarvan worden de dekkingen verhoogd. De Menzis BudgetBewust polis is dit jaar nieuw en combineert een lagere premie van € 86,50 per maand met een iets beperktere keuze.
Menzis is een coöperatie zonder winstuitkering. Wel moet Menzis een financiële reserve aanhouden en de afgelopen jaren zijn de eisen voor de hoogte van de financiële reserve toegenomen. Menzis is met het huidige niveau van de reserves een financieel zeer gezond bedrijf. De verwachte zorgkosten ontwikkeling over 2014 en het positief resultaat van het afgelopen jaar maken het mogelijk om de premie voor 2014 te verlagen. Menzis voert een stabiel beleid als het gaat om de premie ontwikkeling en wil voorkomen dat grote premie dalingen gevolgd worden door grote premie stijgingen.
De zorgverzekeraar heeft de rol om scherp op de kwaliteit en de kosten van zorg in te kopen. Door de goede contractafspraken die Menzis met zorgaanbieders maakt is het gelukt om een scherpe premie te kunnen stellen. Men ziet steeds meer dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor mensen te borgen. Menzis zet nadrukkelijk in op partnerschap met zorgaanbieders waarbij een regionale visie op de zorg gezamenlijk wordt ontwikkeld.
Om de premie ook in de toekomst zo laag mogelijk te houden zet Menzis nog meer in op kwaliteit van zorg. Zoveel mogelijk zorg dicht bij de patiënt in de wijk door een sterke geïntegreerde 1e lijn. Samenwerking tussen zorgverleners in de 1e lijn rondom de patiënt zorgt voor een betere kwaliteit en lagere kosten en voorkomt behandelingen in het ziekenhuis.
Nieuw dit jaar is de BudgetBewust verzekering. De afgelopen jaren hebben veel klanten aangegeven het geen probleem te vinden om iets minder keuze te hebben of iets verder te reizen in ruil voor een lagere premie. Deze klanten willen wel rekenen op uitstekende zorg als er echt iets aan de hand is. Voor klanten die de BudgetBewust verzekering afsluiten zijn voor een beperkt aantal medisch specialistische behandelingen en voor fysiotherapie de door Menzis op kwaliteit geselecteerde Topzorg aanbieders gecontracteerd. Ook op het gebied van farmacie, gehoormiddelen en stomazorg zijn bepaalde leveranciers geselecteerd. Voor overige zorg zoals bijvoorbeeld de meeste ziekenhuisbehandelingen, de huisarts, de tandarts en voor spoedzorg kan de klant overal terecht. Klanten die bewust kiezen voor deze iets beperktere keuze betalen € 86,50 per maand. Bij een maximaal extra eigen risico van € 500 is de premie € 66,50 per maand.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.