Ads Top

Rabo:Wankel economisch perspectief voor 2014

Alle grote centrale banken hebben de afgelopen jaren met (extreem) ruim monetair beleid volledig ingezet op de ondersteuning van het economische herstel. Nu dit herstel vorm lijkt te krijgen, zal die monetaire ondersteuning geleidelijk aan moeten worden heroverwogen. Het beeld op de financiële markten wordt sterk bepaald door de timing en het tempo van de afbouw van monetaire verruiming door de Fed (tapering). Hangende de politieke onzekerheid in de VS gaan de Rabo-economen er vanuit dat de Fed hier in het voorjaar een begin mee gaat maken en in het najaar haar monetaire verruiming heeft stopgezet. Bruinshoofd: “Dan zullen ook de speculaties beginnen over de timing van daadwerkelijk monetaire verkrapping. De Amerikaanse lange rente zal hierdoor worden opgestuwd en dat trekt ook de Europese rentes mee omhoog, wat riskant is voor het Europese herstel. Aan de andere kant zal de dollar geleidelijk aan waarde winnen ten opzichte van de euro. En dat kan dan de Europese uitvoer juist weer een steuntje in de rug geven.”

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.