Ads Top

Nibud: grote behoefte aan onafhankelijk budgetadvies

De Nederlander is de laatste maanden meer met zijn geld bezig dan ooit tevoren. Ruim veertienduizend mensen benaderen dagelijks het Nibud met hun geldzorgen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2011. Het Nibud ziet dat consumenten ongerust zijn over hun financiën en behoefte hebben aan onafhankelijk advies. Om tegemoet te komen aan deze toenemende vraag naar financieel houvast, heeft het Nibud het Persoonlijk Budgetadvies vernieuwd. Deze gratis online tool geeft de consument inzicht in zijn financiële situatie. Maandelijks wordt er dertienduizend keer een Persoonlijk Budgetadvies gegeven via nibud.nl.
Wat geeft u eigenlijk iedere maand uit? En is dat gebruikelijk? Het Nibud Persoonlijk Budgetadvies geeft onafhankelijk advies over inkomsten en uitgaven. Daarnaast laat de online tool zien wat vergelijkbare huishoudens uitgeven. Het kan erg confronterend zijn om te zien dat men twee keer zoveel uitgeeft aan verzekeringen als een vergelijkbaar huishouden. Maar het schept wel duidelijkheid.
Het invullen van het Persoonlijk Budgetadvies geeft consumenten de regie over hun financiën. Hierdoor wordt het eenvoudiger om keuzes te maken die financiële consequenties hebben. Zoals minder gaan werken, een reis plannen of een nieuwe auto kopen.
De basis voor het Nibud Persoonlijk Budgetadvies zijn cijfers over de uitgavenposten en de gemiddelde bestedingspatronen van diverse huishoudens in Nederland. Met deze unieke kennis kan het Nibud consumenten betrouwbaar en onafhankelijk antwoord geven op vragen als:  kan ik mijn huur nog wel blijven betalen nu mijn inkomen is gedaald? De cijfers die het Nibud gebruikt voor het Persoonlijk Budgetadvies vormen ook de basis van de Nibud Rekenprogramma's. Dit is een professionele toepassing waarmee bijvoorbeeld budgetcoaches, financieel adviseurs en gemeenten hun cliënten kunnen helpen met financiële vragen.
Het Nibud Persoonlijk Budgetadvies bestaat al sinds 2003. Het is de langst bestaande en meest geraadpleegde tool van het Nibud. Hij is ontwikkeld om mensen snel een overzicht van hun financiële situatie te geven.
Direct in de beginjaren bleek de behoefte aan deze tool groot. Het bijzondere eraan is dat mensen anoniem en vanuit huis, gedegen onafhankelijk advies krijgen. Veel mensen geven hun geld onbewust uit. Door het Persoonlijk Budgetadvies in te vullen worden mensen bewust van wat er maandelijks in en uit gaat. Deze momentopname geeft vaak al zoveel (financieel) inzicht dat mensen direct het antwoord op hun geldvragen hebben.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.