Ads Top

ING en Nederlandse Staat bereiken akkoord over beëindiging Illiquid Assets Back-up Facility

ING heeft vandaag aangekondigd dat het een akkoord heeft bereikt met de Nederlandse Staat over de beëindiging van de Illiquid Assets Back-Up Facility (IABF). De faciliteit werd opgericht in 2009, op het dieptepunt van de financiële crisis, om het risico en de onzekerheid voor ING te verminderen die werden veroorzaakt door een portefeuille van Amerikaanse Alt-A hypotheekobligaties. Marktontwikkelingen maken het nu mogelijk de faciliteit de beëindigen, inclusief het verkopen van de effecten, met een positief resultaat voor de Nederlandse Staat.
“We zijn dankbaar voor de steun die de Nederlandse overheid ons heeft verleend in 2009, maar we zijn ook blij dat we het eind van het arrangement kunnen aankondigen,” zei Ralph Hamers, CEO van ING Groep. “In de afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om ING sterker en simpeler te maken en risico’s te verminderen. We kijken nu vooruit, naar de laatste fase van onze herstructurering en het verder richten van ons bedrijf op het bedienen van onze klanten.”
ING en de Nederlandse Staat vormden de IABF in januari 2009. De Staat nam het risico over van 80% van ING’s portefeuille van Amerikaanse Alt-A hypotheekobligaties, met een nominale waarde van EUR 24 miljard. In de constructie ontvangt de Staat alle betalingen aan rente en hoofdsom uit de obligaties in de portefeuille. Ter financiering van de overname van het economisch eigendom, ontving de Staat een lening van ING gelijk aan 90 procent van de nominale waarde, ofwel 21,6 miljard euro, die in de loop der tijd moet worden terugbetaald. De Staat betaalt ING ook vergoedingen voor de financiering en het beheer van de portefeuille. ING betaalt de Staat een garantievergoeding. Om toestemming van de Europese Commissie te krijgen voor het arrangement, is in 2009 afgesproken dat ING additionele garantievergoedingen betaalt, waarvoor ING een eenmalige voorziening heeft getroffen ten laste van het resultaat over 2009.
Sinds de start van de IABF hebben de marktprijzen van de hypotheekobligaties zich hersteld tot circa 71 procent. De totale nominale waarde van de portefeuille is gedaald van 24 miljard euro bij aanvang tot 9,0 miljard per 30 september 2013, voornamelijk door aflossingen op de onderliggende hypotheken door huiseigenaren. De Staat heeft alle ontvangen terugbetalingen en de nettovergoedingen gebruikt om de lening van ING af te betalen, die daardoor is geslonken van 21,6 miljard euro in januari 2009 tot EUR 6,0 miljard per 30 september 2013.
Volgens de vandaag aangekondigde overeenkomst wordt de IABF in zijn huidige vorm beëindigd, zal de betaling van reguliere vergoedingen worden afgewikkeld en vervallen de overige voorwaarden die onderdeel waren van de IABF-overeenkomst. De Nederlandse Staat heeft de intentie de Alt-A effecten in het komende jaar op de markt te verkopen. Nadere mededelingen over het proces of daadwerkelijke transacties zullen, indien van toepassing, worden gedaan door het Agentschap van de Generale Thesaurie. Tegen de huidige marktprijzen heeft de portefeuille een marktwaarde van circa 6,4 miljard euro. Met de opbrengst van een verkoop tegen die prijs kan de resterende lening van ING van 6,0 miljard euro worden afgelost, waarna een positief resultaat van circa 0,4 miljard euro resteert voor de Staat.
Onder het contract zal ING aan de Staat verder 0,4 miljard euro overdragen uit de resterende voorziening uit 2009 voor additionele garantievergoedingen. De vrijval van het dan overblijvende deel van de voorziening zal geen materieel effect hebben op het resultaat van ING. Met de beëindiging van de IABF zal ook de contragarantie vervallen die ING verstrekte aan de Staat in verband met de verkoop van ING Direct USA in 2012. Dit vermindert de risicogewogen activa van ING Bank met EUR 2 miljard. Op een pro-forma basis zorgt de beëindiging van de IABF naar verwachting voor een stijging van de kernkapitaalratio van ING Bank met circa 10 basispunten. De voorwaarden van de vandaag aangekondigde overeenkomst zijn besproken met de Europese Commissie, maar zijn nog wel onder voorbehoud van goedkeuring van de EC.
.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.