Ads Top

Verzekeraar die klanten met beleggingsverzekering niet activeert riskeert boete

Verzekeraars zijn vanaf 1 juli aanstaande wettelijk verplicht om hun klanten actief te benaderen over hun beleggingsverzekeringen. Het is de bedoeling dat zij klanten actief meer inzicht geven in hun specifieke situatie en verbetermogelijkheden. De verzekeraar moet de klant ook aanzetten om een weloverwogen keuze over zijn beleggingsverzekering te maken. Doen verzekeraars dit niet dan kan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een boete of dwangsom opleggen. Dit schrijft minister Dijsselbloem van Financiën maandag aan de Tweede Kamer. Aanleiding hiervoor zijn de teleurstellende resultaten bij de nazorg beleggingsverzekeringen, zoals uit de rapportage van de AFM van oktober 2014 bleek.

De activeringsverplichting geldt voor alle verzekeraars die klanten hebben met beleggingsverzekeringen van voor 1 januari 2013. Onder activeren wordt verstaan dat de verzekeraar er zorg voor draagt dat de klant een bewuste keuze maakt over zijn beleggingsverzekering. Een bewuste keuze kan voor een klant stopzetting, wijziging of voortzetting van de beleggingsverzekering zijn. Deze keuze moet dus ook uitdrukkelijk worden voorgelegd aan de klant.

De AFM zal nadere regels stellen met betrekking tot de verplichting. Zo bepaalt de AFM aan welke beleggingsverzekeringen de verzekeraar prioriteit moet geven. De meest kwetsbare klanten moeten het eerst worden geactiveerd. Dat zijn allereerst polissen waarin naar verwachting geen opbouw plaatsvindt en vervolgens hypotheekgebonden en pensioengebonden beleggingsverzekeringen. Verder worden bijvoorbeeld de vereiste inspanningen van de verzekeraar opgenomen in nadere regels.

Met het versturen van het ontwerpbesluit dat verplicht tot het activeren van klanten met een beleggingsverzekering aan de Tweede en Eerste Kamer gaat de wettelijke voorgeschreven voorhangprocedure van vier weken in. Tijdens deze periode kunnen ook via openbare consultatie reacties worden gegeven (www.internetconsultatie.nl/beleggingsverzekeringen). Na afloop van de voorhangperiode en de consultatie zal het ontwerpbesluit aan de Raad van State worden voorgelegd voor advies en vervolgens worden vastgesteld. Het streven is om het besluit op 1 juli 2015 in werking te laten treden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.