Ads Top

'Kredietunies welkome verbreding financieringsaanbod'

Nederlandse banken vinden het belangrijk dat er aan bankfinanciering complementaire vormen van financiering in Nederland tot wasdom komen en ondersteunen daarom het voorstel om de oprichting van kredietunies te vergemakkelijken. De Nederlandse financieringsmarkt is vanuit de historie sterk bankgeoriënteerd en het initiatief van het CDA en de PvdA om de oprichting van kredietunies te vergemakkelijken, dat vandaag in de Tweede Kamer wordt behandeld, kan bijdragen aan de gewenste verbreding van het financieringsaanbod.

Brancheorganisatie NVB is van mening dat transparante en toekomstbestendige toezichtkaders een randvoorwaarde zijn voor een duurzaam bestaansrecht van kredietunies. Toezicht moet meegroeien met de sector en daarom is volgens de de NVB het uitsluiten van toezicht op kredietunies met aangetrokken opvorderbare gelden tot EUR 10 mln geen goed vertrekpunt om te komen tot een volwassen stelsel van kredietunies in Nederland.

Daarnaast vindt de NVB dat de voorgestelde bovengrens voor aangepast toezicht (aangetrokken gelden tot EUR 100 mln of 25.000 deelnemers) te hoog is om elkaar en elkaars business te kennen en om zodoende nog te spreken van onderlinge betrokkenheid van kredietgevers en kredietnemers.
De Nederlandse bancaire sector ziet het als haar verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een verbreding van het financieringspalet voor ondernemers. De NVB heeft daarom vanaf het eerste concept-wetsvoorstel actief haar mening gegeven over dit initiatief en ook voorstellen gedaan voor verbetering.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.