Ads Top

Theodor Kockelkoren verlaat de AFM

Bestuurslid Theodor Kockelkoren heeft de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op de hoogte gesteld van zijn voornemen om de AFM per 15 oktober 2015 te verlaten. Na dertien jaar bij de AFM te hebben gewerkt, wil hij zijn loopbaan in de publieke of private sector voortzetten. Om zich hierop te kunnen oriënteren, legt hij vanaf 15 april zijn bestuurstaken neer. Hij draagt toezichtvertrouwelijke dossiers over aan de andere bestuursleden.

Theodor Kockelkoren blijft in de periode van 15 april tot 15 oktober wel werkzaamheden verrichten voor de AFM. Hij zal namens de AFM het voorzitterschap van de G20/OECD Task Force on Financial Consumer Protection en de IOSCO Committee on Emerging Risk voortzetten tot zijn vertrek. Binnen de AFM zal hij betrokken blijven bij een aantal projecten die de verdere ontwikkeling van de IT-organisatie en de informatievoorziening beogen.

Theodor Kockelkoren is sinds april 2002 werkzaam bij de AFM. Sinds februari 2008 is hij lid van het bestuur. “Na dertien jaar de AFM en haar missie gediend te hebben, is de tijd rijp om mijn horizon te verleggen. Ik wil mogelijkheden onderzoeken in het publieke domein en in de private sector, specifiek bij financiële ondernemingen. Daarom heb ik mijn ontslag aangeboden als bestuurder. Dat geeft mij de ruimte om in de resterende periode van zes maanden de AFM te dienen en mijzelf te oriënteren op de mogelijkheden daarbuiten.”

Merel van Vroonhoven, voorzitter van de AFM: ”Met het vertrek van Theodor verliezen wij een kundig, professioneel en bevlogen bestuurder. Hij is van grote betekenis geweest voor de AFM en het gedragstoezicht in Nederland. Hij is een belangrijke aanjager geweest voor het veranderingsproces van de financiële sector, dat nog volop gaande is, naar een sector waar het belang van de klant echt centraal staat. Het was een voorrecht voor mij en mijn collega's om met hem samen te kunnen werken. We hebben vanzelfsprekend begrip voor zijn wens om, na 13 jaar, zijn loopbaan buiten de AFM voort te zetten, maar hadden hem graag nog langer in ons team gehad. Wij wensen hem veel succes bij deze volgende stap in zijn carrière.

"De raad van toezicht dankt Theodor Kockelkoren voor de vele jaren dat hij zich ten volle en met succes heeft ingespannen voor de missie en doelstellingen van de AFM", zegt Diana van Everdingen van de raad van toezicht. "Tijdens de ziekte en na het overlijden van Ronald Gerritse heeft hij, tot het aantreden van Merel van Vroonhoven als nieuwe bestuursvoorzitter, het voorzitterschap op uitstekende wijze waargenomen.”

Over de wijze waarop de AFM in de vacature in haar bestuur zal voorzien, zullen zo snel mogelijk nadere mededelingen worden gedaan. De raad van toezicht zal ter vervulling van de vacature een voordracht doen aan de minister van Financiën.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.