Ads Top

DELA houdt rente Spaarverzekering op 2,75%

De rentevergoeding van de spaarverzekering van coöperatie DELA blijft 2,75 procent. Dit tarief staat ook op afzienbare termijn niet ter discussie, ook niet als de marktrente of de spaartarieven van de banken verder dalen.

Anders dan bancaire spaarrentes, is de rentevergoeding bij consumentencoöperatie DELA gebaseerd op het stabiele lange termijnrendement van haar vermogen. Dit past bij klanten die met het CoöperatiespaarPlan geld opzij zetten over een periode van tien jaar of meer. Als consumentencoöperatie heeft DELA naast de rentevergoeding een winstdelingsregeling.

Bij banken beweegt de spaarrente mee met de internationale geldmarkten om de marges op peil te houden en het vermogen van de banken aan te sterken. Dat werkt bij de coöperatieve verzekeraar DELA anders. "DELA beschikt over een solide eigen vermogen. Wij beleggen ons vermogen in een mix van aandelen, obligaties en andere beleggingen met een tijdshorizon van veertig jaar. Dit vormt de stabiele grondslag aan de rente die DELA vergoedt.", zegt Martin de Jong.

De spaarverzekering komt niet voor op de meeste vergelijkingssites die bancaire spaarrentes naast elkaar zetten. Het verzekeringselement van het CoöperatiespaarPlan zit in het lange termijn karakter van het product en in de extra uitkering bij overlijden van de verzekerde: het opgebouwde saldo inclusief opgelopen rente valt dan vrij met een extra uitkering van 10%. En anders dan bij de online rekeningen van de banken, kost beëindiging van de spaarverzekering binnen 10 jaar 150 euro. Dat geeft dit verzekeringsproduct een ander karakter.

In tegenstelling tot DELA vallen banken onder het depositogarantiestelsel dat consumenten met een spaartegoed tot Euro 100.000 beschermt tegen de risico's van verlies door betalingsproblemen of een faillissement van de bank. DELA beschikt over een solide eigen vermogen en opereert op eigen kracht als consumentencoöperatie met ruim 3 miljoen leden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.