Ads Top

Resultaten FMO onderstrepen toenemende ontwikkelingsimpact

FMO (de Nederlandse ontwikkelingsbank) maakt haar resultaten over 2014 bekend. De totale investeringsportefeuille nam toe tot 8 miljard euro (2013: EUR 6.6 miljard). De kwaliteit van de portefeuille bleef stabiel. Een netto winst van 124 miljoen (2013: EUR 133 miljoen) maakt het mogelijk verdere groene en inclusieve investeringen te doen en ondersteunt de werkgelegenheid en banengroei in ontwikkelingslanden.

FMO realiseerde een record aan nieuwe investeringen van meer dan 2.5 miljard (2013: EUR 2.3 miljard) , waarvan EUR 879 miljoen werd gekatalyseerd bij derden, met behoud van een bevredigend winstniveau. Hoogtepunten van 2014 waren het verkrijgen van een volledige bankvergunning en het worden van de eerste bank die stuurt op impact, ecologische voetafdruk en rendement.

Ondanks de uitdagende marktomstandigheden bleef het winstniveau bevredigend. De totale inkomsten in 2014 bedroegen 260 miljoen (2013: EUR 223 miljoen) door hogere rente inkomsten en een verbeterd resultaat uit de verkoop van deelnemingen. Deze toename werd echter goeddeels tenietgedaan door negatieve resultaten uit de waardedaling van niet-gerealiseerd opwaarts potentieel in de klantenportefeuille. Het percentage dubieuze leningen in de portefeulle nam toe van 5,8% tot 6,8%.

Het afgelopen jaar vertaalde men de strategie van het verdubbelen van  de ontwikkelingsimpact en het halveren van de ecologische voetafdruk naar heldere en specifieke doelstellingen: het verdubbelen van banengroei door onze financieringen en het verdubbelen van vermijden van broeikasgasuitstoot. Tussen 2012 en 2020 richten we ons op het bijdragen aan de ondersteuning en creatie van bijna 7 miljoen banen in ontwikkelingslanden.

Klimaatverandering is een zorgwekkend wereldwijd probleem, waarbij het armste deel van de wereld het minst in staat is hiermee om te gaan. Duurzame ontwikkeling in opkomende landen is daarom van vitaal belang en we spelen daar als ontwikkelingsbank een belangrijke rol. FMO is nu de eerste bank die stuurt op drie meetbare doelstellingen; meer impact, minder voetafdruk en een aanvaardbaar rendement.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.