Ads Top

KPMG: Internationale verzekeraar richt pijlen in toenemende mate op India

Grote internationale verzekeraars die op zoek zijn naar diversificatie en uitbreiding van hun marktaandeel zullen hun pijlen in toenemende mate op India richten. "Vooral nu buitenlandse ondernemingen de mogelijkheid hebben gekregen om op grotere schaal in het land te investeren zal India hoger op de strategische agenda van menig verzekeraar komen te staan", zegt Willem-Jan Brinkman, partner bij KPMG Corporate Finance.

Brinkman: "Het optrekken van de grens aan directe buitenlandse investeringen van 25 naar 49% gaat ervoor zorgen dat verzekeringsmaatschappijen na een periode vol uitdagingen in hoog tempo weer voor groei zullen gaan, de aandacht weer op innovatie zullen vestigen en met een verbetering van hun standaarden de klantbeleving willen vergroten. Het gevolg hiervan is dat het aantal joint ventures tussen gevestigde, westerse verzekeraars en bedrijven in de opkomende markten dit jaar flink zal toenemen."

Naast India vormt China volgens Brinkman een belangrijke groeimarkt voor westerse verzekeringsmaatschappijen. Brinkman: "Ook China ondergaat ingrijpende veranderingen als het om regelgeving gaat, met name als gevolg van de nieuwe solvency standaard die in 2015 of 2016 zal worden ingevoerd.

Daarnaast zullen de versoepeling van de beperkingen die gesteld worden aan buitenlands eigendom en de veranderde eisen aan lokaal eigendom leiden tot meer belangstelling van verzekeraars voor de Chinese markt, met name voor de zorg- en de pensioenmarkt. Deze maatregelen moeten het aandeel van de Chinese overheid in de verzekeringsmaatschappijen verkleinen.

Het huidige vijfjarenplan van de overheid heeft bovendien onder meer tot doel om een systeem van basisgezondheidszorg te introduceren, inclusief de ontwikkeling van een uitgebreid systeem van medische vergoedingen. In dit kader zal de Chinese overheid in toenemende mate op zoek gaan naar de private sector voor oplossingen."

De verwachting van Brinkman is dat grote verzekeringsmaatschappijen in de opkomende landen de komende periode grote belangstelling voor de westerse markt zullen blijven vertonen. Brinkman: “Deze trend heeft zich zo’n twee jaar geleden ingezet met de overnames door het Chinese conglomeraat Fosun als duidelijk voorbeeld. Deze ontwikkeling zal dit jaar naar verwachting verder doorzetten omdat met name grote verzekeraars uit Azië op zoek zullen gaan naar diversificatie en toegang tot de internationale investeringsmarkten.

Gezien de grote hoeveelheid beschikbare kapitaal, de behoefte aan diversificatie, de relatieve onvolwassenheid van de nationale investeringsmarkt en de behoefte om activa en passiva beter in evenwicht te brengen, is het te verwachten dat bedrijven in landen als China ook steeds meer zullen gaan investeren in onroerend goed en infrastructuur."

Brinkman constateert dat verzekeringsmaatschappijen in de gevestigde, westerse markten de komende jaren te maken gaan krijgen met een totaal andere dynamiek, een dynamiek die om oplossingen vraagt die de bedrijven in het algemeen niet zelf kunnen leveren.

Brinkman: "Bijvoorbeeld als het gaat om nieuwe technologie die noodzakelijk is om innovatief te blijven, concurrentievoordeel te behalen en de ervaring van de klant te verbeteren. Een aantal verzekeraars investeert weliswaar zelf aanzienlijk in innovatie, maar ik zie ook een duidelijke trend waarin traditionele verzekeraars partnerships aangaan met innovatieve, nieuwe bedrijven om specifieke technologie snel in huis te halen. Bijvoorbeeld op het gebied van data-analyse en digitale distributie.

Als het gaat om samenwerking kunnen traditionele, westerse verzekeraars echter een lastige partner vormen voor innovatieve bedrijven. De bedrijven denken in het algemeen wat conservatiever, beschikken over verouderde en weinig flexibele systemen en worden in hun handelen in het algemeen beperkt door regelgeving."

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.