Ads Top

Hedgefondsmanager ziet belang pensioenfondsen toenemen

Vermogensbeheerders die voor grote investeerders beleggen in hedgefondsen verwachten dat de komende jaren steeds meer kapitaal afkomstig zal zijn van pensioenfondsen en dat het aandeel van vermogende particulieren en families zal verminderen. Daarnaast verwachten de beheerders de komende jaren steeds meer kapitaal op te halen uit de zich ontwikkelende markten, zoals Azië en Oceanië, het Midden-Oosten en Afrika. “Hedge fund-managers verwachten dat zowel pensioenfondsen als sovereign wealth fondsen uit met name het Midden-Oosten in 2020 goed zullen zijn voor ten spatie want gaat over aantal/bedrag minste 25% van het vermogen dat zij beheren”, zegt Roel Menken, partner bij KPMG Financial Services en verantwoordelijk voor de adviesdienstverlening op het gebied van vermogensbeheer.

Menken: “De tijd dat hedgefondsen alleen een speeltje waren van avontuurlijk ingestelde beleggers is voorbij. De toekomst en de groei van de sector zal de komende jaren in toenemende maten gedreven worden door institutionele investeerders, hetgeen grote gevolgen heeft voor de strategie, voor het productaanbod en voor de professionaliteit van de hedgefondsmanagers.”

Uit onderzoek van KPMG onder ruim honderd wereldwijd opererende hedgefondsmanagers met een gezamenlijk beheerd vermogen van ruim $ 400 miljard blijkt dat de verschuiving van vermogende particulieren en families naar pensioenfondsen en ‘staatsfondsen’ ertoe zal leiden dat de beheerders hun strategie en productportfolio de komende vijf jaar aanzienlijk zullen moeten aanpassen. Bijna de helft van de managers voorziet veranderingen in de strategie en het productaanbod om kapitaal te kunnen aantrekken van zowel nieuwe institutionele beleggers als de steeds ouder wordende wereldbevolking.

Menken: “Daarbij staat vooral meer maatwerk aan de klant voorop, zowel waar het gaat om nieuwe producten als om de vergoeding die de beheerders bij klanten in rekening brengen. Ruim 60% van de beheerders geeft aan meer maatwerk in de vergoedingsstructuur te overwegen, zowel als het gaat om incentive fees als om management fees. Een meerderheid van de beheerders geeft aan bereid te zijn het vergoedingensysteem aan te passen aan de wensen van nieuwe investeerders. Dat betekent dat de traditioneel gehanteerde ‘2 and 20’ benadering steeds meer onder druk komt te staan.”

Menken constateert dat de beheerders zich in toenemende mate concentreren op andere markten om te kunnen groeien. Menken: “Vandaag de dag is het meeste kapitaal dat in hedgefondsen geïnvesteerd wordt nog afkomstig uit Noord-Amerika en Europa. Noord-Amerika is goed voor ruim 40% van het kapitaal en Europa voor zo’n 30%.

De opkomende landen, zoals Rusland, Brazilië, India en China brengen nu slechts 5% van het kapitaal in. Ruim 40% van de onderzochte beheerders verwacht dat de markten waarin zij investeren, zullen gaan veranderen. Hierbij laat 30% het oog met name vallen op de opkomende markten.”

De onderzochte hedgefondsmanagers verwachten dat gezien de kosten en de regelgeving de concurrentie op de markt de komende jaren zal afvlakken. Menken: “Deze ontwikkelingen maken het niet alleen voor nieuwe bedrijven steeds moeilijker om de markt te betreden, zij vormen ook voor bestaande bedrijven de belangrijkste obstakels om te groeien.

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat de sector steeds meer obstakels ziet die verdere groei in de weg staan. De toenemende regelgeving wordt door ruim 70% van de beheerders gezien als de belangrijkste bedreiging voor verdere groei, vooral in Europa, Azië en Oceanië. Ruim 70% verwacht dan ook aan dat het aantal hedgefondsmanagers de komende jaren zal dalen.”

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.