Ads Top

Duurzame bank blijft gestaag groeien

In 2014 heeft Trodos Bank haar positie als financiële instelling verder versterkt. Het eigen vermogen is met 8 procent gestegen tot 704 miljoen euro. Het aantal certificaathouders stijgt van 31.300 naar meer dan 32.500 eind 2014. Het nieuwe kapitaal biedt een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van de bank en de groei van kredietverlening aan duurzame bedrijven.

Het vermogen aan Triodos Bank, Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Private Banking groeide in 2014 met 10 procent tot 10,6 miljard euro.

Het balanstotaal van Triodos Bank stijgt in 2014 met 11 pro cent tot 7,2 miljard euro dankzij een gestage groei van de toevertrouwde middelen en een emissie van certificaten van aandelen.

De netto winst van Triodos Bank bedraagt 30,1 miljoen euro, een stijging van 17 procent ten opzichte van 2013. Dit ondanks de speciale belasting geheven door de Nederlandse overheid van 8,3 miljoen als bijdrage aan de redding van SNS Bank. Het rendement op eigen vermogen van Triodos Bank bedraagt 4,4 procent (2013: 4,3%).

De kredietportefeuille bestaande uit leningen aan duurzame bedrijven en duurzame hypotheken groeide met 12 procent (2013: 14%). De groei van de hypotheekportefeuille is goed voor bijna de helft van deze groei. De Triodos Hypotheek stimuleert actief de verduurzaming van de woningen. Hoe beter het energielabel, hoe lager de hypotheekrente.

De toevoeging aan de voorzieningen voor probleemkredieten daalde naar 0,28 procent van de gemiddelde kredietportefeuille (0,49% in 2013).

Het nieuwe aandelenkapitaal heeft bijgedragen aan een stijging van de Core Tier 1 Ratio tot 19,0%. Triodos Bank streeft naar een solvabiliteitsratio van tenminste 14%. De leverage ratio van Triodos Bank is eind 2014 8,8%. Het Europese minimum is 3%.

Triodos Bank zal zich in 2015 vooral richten op de kwaliteit en de diversificatie van de kredietportefeuille.

Indien het langzame herstel van de economie in 2015 doorzet, verwacht Triodos Bank dat haar kredietportefeuille en toevertrouwde middelen met ongeveer 10 procent zullen groeien. De bank verwacht dat alle vestigingen hun klantenbasis zullen verbreden. Het aantal klanten groeit naar verwachting in 2015 met 10 tot 15 procent.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.