Ads Top

500 deelnemers voor proefproces over belasting spaargeld

5500 mensen blijken een bezwaarschrift tegen de vermogensrendementsheffing bij de Belastingdienst te hebben ingediend. Dat vertelt Jurgen de Vries van de Bond voor Belastingbetalers aan VARA Kassa. In het bezwaarschrift hebben de bezwaarmakers gesteld dat de vermogensrendementsheffing voor hen een 'excessive burden' geeft. Dat is de juridische term die wordt gebruikt om aan te geven dat het huidige systeem van de vermogensrendementsheffing voor de belastingbetaler een onevenredig zware belastingdruk oplevert.

De Bond voor de Belastingbetalers heeft op haar website een rekentool. Circa 2700 hebben die tool geraadpleegd. Van de ongeveer 1900 mensen die deze hebben ingevuld blijkt dat ruim 1400 bezwaarmakers een belastingdruk heeft van meer dan 50%. Dat wil zeggen dat voor deze mensen van elke euro aan rente op hun vermogen zij er minimaal €0,50 belasting afdragen. De Bond is op dit moment bezig om uit die 1400 reacties een aantal zaken te selecteren die ze aan de rechter te beoordeling willen voorleggen.

Het zou natuurlijk eenvoudiger zijn als Tweede Kamer besluit om de vermogensrendementsheffing aan te passen. Zo wordt al jaren gesproken over de invoering van de vermogenswinstbelasting. Dan betaal je belasting over het werkelijk genoten rendement op je spaarrekening. De SP heeft naar aanleiding van onze uitzending in september 2014 daar ook Kamervragen over gesteld en een motie ingediend. De motie is echter verworpen. Lees hier de Kamervragen van SP-tweede kamerlid Farshad Bashir en de antwoorden van Staatssecretaris Wiebes. Hier kan je de motie van Emile Roemer van de SP lezen. Wij deden navraag bij de grote fracties in de Tweede Kamer waarom ze deze motie hebben verworpen. Daaruit blijkt dat ze het probleem wel erkennen maar aanpassing van de vermogensrendemenstheffing willen meenemen bij de algehele herziening van het belastingstelsel. Zowel de Bond voor Belastingbetalers als de SP zijn echter bang dat aanpassing nog jaren kan duren, terwijl de spaarrente al onder de 1% is gezakt.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.