Ads Top

Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen gestegen

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is de afgelopen maand gestegen. Eind februari 2015 stond de actuele dekkingsgraad op 106 procent, een stijging van drie procentpunt ten opzichte van de maand ervoor. De belangrijkste oorzaak hiervan is een stijging van de waarde van de aandelenportefeuille. De beleidsdekkingsgraad is gelijk gebleven en stond per eind februari op 109 procent; één procent onder de grens om te kunnen beginnen met indexeren.

Met een gemiddelde van 106 procent bevindt de actuele dekkingsgraad zich weliswaar net boven de grens die vereist is om een dekkingstekort te voorkomen, maar er is nog altijd sprake van een reservetekort.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

Pensioenfondsen mogen hun beleidsbeslissingen vanaf 1 januari niet meer baseren op de actuele dekkingsgraad, maar moeten dit doen op basis van de zogeheten ‘beleidsdekkingsgraad’. Deze beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. Bij een beleidsdekkingsgraad onder de 110 procent kunnen pensioenfondsen niet indexeren. De beleidsdekkingsgraad is per eind februari 109 procent en daarmee ongewijzigd aan de stand van eind januari. “Als de actuele dekkingsgraad niet verbetert, daalt de beleidsdekkingsgraad in de loop van het jaar,” zegt Frank Driessen, Chief Commercial Officer bij de afdeling Retirement & Financial Management van Aon Hewitt.

De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde op 22 januari aan voor ruim 1.100 miljard euro aan leningen op te kopen om de economie aan te zwengelen. Hoewel het opkoopprogramma nog niet is gestart, lopen de aandelenkoersen hier al op vooruit. Dit leidde tot stijgende aandelenkoersen. Zo stegen bijvoorbeeld Europese aandelen met 7 procent. In het kielzog hiervan stegen ook de overige aandelen, zodat de totale aandelenportefeuille met 6 procent in waarde toenam.

Na de sterke daling van de marktrente in januari is in februari de rente licht gestegen. Dit had tot gevolg dat de obligatieportefeuille in februari zeer licht in waarde daalde. Hiermee kwam het totaalrendement van de beleggingsportefeuille uit op 2 procent.

Door de gestegen marktrente is de waarde van de pensioenverplichtingen met 0,5 procent gedaald. Dat heeft een stijgend effect op de dekkingsgraad.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.