Ads Top

ABN stelt beloningsbeleid bij

In het jaarverslag over 2014 dat vandaag gepubliceerd is, is een extra toelichting gegeven op het beloningsbeleid van ABN AMRO in Nederland en op de aanpassingen die zijn doorgevoerd in de afgelopen jaren.

ABN AMRO heeft het beloningsbeleid voor alle medewerkers in Nederland over de hele linie versoberd. Daarbij is rekening gehouden met verschillende factoren zoals de marktpositie en concurrentiepositie en met de verwachtingen van de maatschappij. Als werkgever is ABN AMRO verantwoordelijk voor de continuïteit van de bank én ABN AMRO wil een betrouwbaar werkgever zijn voor haar werknemers. Binnen deze context heeft ABN AMRO de afgelopen jaren de versoberingsmaatregelen doorgevoerd. Nieuwe Nederlandse en Europese wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) en de Wet bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen waren ook aanleiding om het beleid aan te passen. Vooruitlopend op die wetgeving heeft de bank al duidelijke stappen gezet om structurele matiging te realiseren.

ABN AMRO heeft in de cao afspraken gemaakt over een gematigd arbeidsvoorwaardenpakket. In 2014 is voor medewerkers die onder de cao vallen een nullijn vastgesteld voor 2 jaar. Dit treft ongeveer 99 procent van het personeelsbestand; zo’n 18.250 FTE in Nederland eind 2014. De beperkte variabele beloning (9 procent bij het halen van gestelde doelen tot maximaal 20 procent) is ongewijzigd gehandhaafd binnen de cao en valt binnen de wettelijke kaders.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.