Ads Top

Lakeman pakt na ABN AMRO ook lokale Rabobanken aan wegens swapschade

Namens gedupeerde mkb-bedrijven gaat directeur Pieter Lakeman van Swapschade BV lokale Rabobanken dagvaarden. Volgens Lakeman zijn zij juridisch aansprakelijk voor de door hen veroorzaakte swapschade. Swapschade BV ziet Rabobank Nederland weliswaar als de grote motor achter het omstreden renteswap-project, maar de gedupeerde mkb-bedrijven sloten hun swapcontracten met lokale en formeel onafhankelijke Rabobanken. Swapschade BV richtte zich eerst op ABN AMRO. Omdat zich ook steeds meer gedupeerde Rabo-klanten melden, is de actie verbreed. De desbetreffende lokale Rabobanken worden door Swapschade BV aansprakelijk gesteld voor alle schade.

Namens Swapschade BV stelt Lakeman dat Rabobank Nederland haar lokale banken ertoe heeft aangezet om uitsluitend langlopende leningen met een variabele rente te verkopen aan mkb-bedrijven en langlopende leningen met vaste rente te weigeren. Waarna vervolgens aan de bewuste mkb-bedrijven werd gemeld dat zij bij hun langlopende lening met een variabele rente óók een renteswap moesten kopen. Lakeman:"Het verkeerde en schadelijke product renteswap is door lokale Rabobanken massaal verkocht. Vaak werden mkb-bedrijven daartoe gedwongen. Swapschade BV heeft inmiddels voorbeelden van regelrechte dwang gedocumenteerd. Ondernemers die géén renteswap wilden kopen, konden geen krediet krijgen. Het was pure koppelverkoop. Ook Rabo-dochter FGH heeft zich aan die praktijk schuldig gemaakt."

De banken hadden volgens Swapschade BV een rentecap-contract moeten verkopen, maar deden dat niet omdat ze daar veel minder winst mee maakten. Bovendien is in het geval van ABN AMRO gebleken dat vanaf 2009 renteswapcontracten aan de man zijn gebracht die al meteen bij het afsluiten een negatieve waarde hadden. In januari dit jaar heeft Swapschade BV de staatsbank gedagvaard wegens het tekortschieten in het uitoefenen van haar zorgplicht jegens mkb-bedrijven door hen grote aantallen renteswaps te verkopen. Namens gedupeerde bedrijven werd een schadeprocedure tegen ABN AMRO in gang gezet.

Inmiddels hebben zich bij Swapschade BV mkb-ondernemers en ook beursfondsen met een gezamenlijk renteswap-bedrag van ruim 200 miljoen euro ingeschreven. Pieter Lakeman: "De vrees van ondernemers dat zij in geval van een actie of claim tegen hun bank geconfronteerd kunnen worden met het opzeggen van kredieten is nog steeds reëel. Daarom houdt Swapschade BV de namen van de bij ons aangesloten ondernemingen geheim tot we van de rechter garanties hebben gekregen dat banken géén wraakacties kunnen uitoefenen. Naar aanleiding van de publiciteit over onze stappen tegen ABN AMRO meldden zich bij Swapschade BV Rabo-klanten voor wie wij nu ook in actie komen."

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.