Ads Top

Leden Raad van Bestuur ABN AMRO doen afstand van 100.000 euro

De zes leden van de Raad van Bestuur van ABN AMRO doen afstand van de toeslag van 100.000 Euro die hen over 2014 is uitgekeerd ter gedeeltelijke compensatie van het wegvallen van de variabele beloning.

Zij verklaren het volgende: 'De afgelopen week is er grote maatschappelijke verontwaardiging ontstaan over de toekenning van deze toeslag op het vaste salaris. Wij begrijpen en betreuren de onrust die is ontstaan. De onrust is niet goed voor onze klanten, onze medewerkers en het algemeen vertrouwen in ABN AMRO.

"Wij zijn na de nationalisatie van ABN AMRO en Fortis Bank Nederland aangetrokken om twee zwaar gehavende banken te fuseren, te reorganiseren en klaar te maken voor een beursgang. Daar hebben wij zes jaar met ziel en zaligheid aan gewerkt.

"De toekenning van de toeslag is gebaseerd op democratisch tot standgekomen wetgeving, voldoet aan letter en geest van de wet, is vastgelegd in een aandeelhoudersbesluit, is in overeenstemming met de minister van Financi*n en is gemeld aan de Tweede Kamer.

"Wij waarderen de inspanningen van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Raad van Bestuur om op te treden als een goed werkgever die afspraken nakomt.

"Echter, nu onze beloning ter discussie staat en de toekomst van ABN AMRO hieronder dreigt te gaan lijden, laten wij als altijd het bank- en algemeen belang voor gaan en zien wij af van de conversie. Wij hopen dat de rust nu terugkeert.

"Onze inzet, samen met alle medewerkers en stakeholders, moet leiden tot een gezonde toekomst van de bank die een positieve en duurzame bijdrage levert aan onze samenleving en economie.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.