Ads Top

Kredietpaspoort biedt ondernemer inzicht in financierbaarheid

Het Kredietpaspoort, de online tool voor ondernemers met een financieringsvraag, is live gegaan. Het Kredietpaspoort is volgens de initiatiefnemers het eerste instrument in Europa dat ondernemers een totaal beeld geeft van de eigen financiële reputatie en kredietwaardigheid.

De afgelopen twee jaar is door veertien ondernemers, onder toeziend oog van Economische Zaken, gewerkt aan de ontwikkeling van het Kredietpaspoort. In nauwe samenwerking met banken, (nieuwe) spelers in de financieringsmarkt, accountants en softwareleveranciers is het Kredietpaspoort ontwikkeld. Dit maakt van Kredietpaspoort een uniek platform waarmee ondernemers sneller en eenvoudiger toegang krijgen tot krediet.

Kredietpaspoort werkt vanuit de overtuiging dat het belangrijk is dat de ondernemer een gelijkwaardige positie heeft ten opzichte van financiële partners. Met het Kredietpaspoort zijn ondernemers zelf in staat om hun financiële reputatie te controleren en te beheren. Door het aanmaken van een persoonlijk Kredietpaspoort krijgt de ondernemer meer inzicht in zijn of haar ondernemerskwaliteiten, de prestaties van de onderneming en belangrijke financiële parameters. Met het Kredietpaspoort krijgt de ondernemer eenvoudiger en sneller toegang tot krediet, bij zowel traditionele financiële instellingen als nieuwe spelers op de financieringsmarkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan crowdfunding en kredietunies.  

“Het vinden, krijgen en behouden van het juiste bedrijfskrediet is een bekend probleem bij MKB’ers en ZZP-ers”, zegt Jan Wietsma, oprichter van Kredietpaspoort. “Wij ontdekten dat ondernemers nauwelijks weten hoe ze hun eigen kredietwaardigheid kunnen verbeteren. Dit maakt hun kans van slagen bij de aanvraag van een financiering aanzienlijk kleiner. De meeste ondernemers weten vooraf totaal niet of een financier ja of nee gaat zeggen. Het Kredietpaspoort brengt daar verandering in.” Door middel van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten en een geobjectiveerd ratingmodel krijgt de ondernemer zicht op zijn eigen financiële reputatie vóórdat hij of zij een financieringsaanvraag indient.

Kredietpaspoort is in nauwe samenwerking met spelers uit de financieringsketen opgezet, deze partijen zijn ook betrokken bij de verdere uitrol. Een Stichting met een onafhankelijke Raad van Toezicht, bestaande uit Willem Cramer, Jacob den Houting en Justin Jansen, ziet toe op het normenkader dat aan het Kredietpaspoort ten grondslag ligt.

Kredietpaspoort heeft de ambitie om hét keurmerk te worden voor ondernemers met een financieringsbehoefte.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.