Ads Top

Peter Wakkie treedt terug uit de Raad van Commissarissen van ABN AMRO

Peter Wakkie heeft besloten dat hij met onmiddellijke ingang terugtreedt uit de Raad van Commissarissen van ABN AMRO. De heer Wakkie was vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie. Hij acht zich in die laatste hoedanigheid in het bijzonder verantwoordelijk voor het besluit omtrent de uitvoering van de inmiddels teruggedraaide salarisverhoging voor zes bestuurders en de daarover ontstane ophef.

Rik van Slingelandt, voorzitter van de Raad van Commissarissen: 'Wij zijn Peter Wakkie bijzonder erkentelijk voor zijn waardevolle bijdrage aan de activiteiten van de Raad van Commissarissen in de afgelopen jaren. Peter heeft sinds zijn eerste benoeming in december 2009 telkens blijk gegeven van een grote mate van deskundigheid, inzet en betrokkenheid. Ik betreur zijn vertrek, maar ik heb begrip voor het door hem genomen besluit.'

Gerrit Zalm, voorzitter van de Raad van Bestuur, zegt: 'We zijn Peter Wakkie erkentelijk voor zijn bijdrage aan ABN AMRO vanuit zijn rol als commissaris. Ik heb Peter Wakkie leren kennen als een bevlogen en betrokken commissaris en ik ben hem erkentelijk voor zijn commitment.'

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.