Ads Top

Verdere groei hypotheekportefeuille verzekeraars


In het vierde kwartaal van 2014 is de portefeuille woninghypotheken van levensverzekeraars met € 2 miljard toegenomen tot ruim € 44 miljard, zo blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank. Daarmee blijft het bedrag aan woninghypotheken dat door verzekeraars is verstrekt verder toenemen.

De hypotheekportefeuille van levensverzekeraars was in 2013 al met € 8 miljard toegenomen. In 2014 trad een verdere groei op, zij het in een rustiger tempo, van € 3,5 miljard. Hiermee kwam het bedrag aan uitstaande hypotheken uit op € 44,3 miljard per eind 2014 ofwel bijna 9% van de totale activa. Evenals vorig jaar deed de grootste toename zich voor in het laatste kwartaal van het jaar. In beide jaren gebeurde dit door herschikkingen van de balans: effecten werden verkocht en met de opbrengst werden portefeuilles bestaande hypotheken gekocht. Deze portefeuilles werden veelal van gelieerde partijen overgenomen. Hypotheken vormen een aantrekkelijke belegging, ook vanwege de renteontwikkeling. Het rendement op hypotheken is hoger dan het dalende rendement op staatsobligaties.

Naast deze directe belegging in woninghypotheken beleggen levensverzekeraars ook in obligaties die uitgegeven zijn door binnen- en buitenlandse securitisatievehikels. Voor het grootste deel gaat het daarbij om schuldpapier dat gedekt is door van banken en andere partijen overgenomen hypotheken. Binnen dat segment hypotheken vormen beleggingen in woninghypotheken ongeveer de helft. In 2014 hebben levensverzekeraars voor € 0,8 miljard van dit soort papier gekocht dat betrekking heeft op Nederlandse woninghypotheken. Indien deze indirecte beleggingen in Nederlandse woninghypotheken erbij worden meegenomen, dan komt de hypotheekportefeuille uit op ruim € 48 miljard.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.