Ads Top

Riskmanagers financiële instellingen: 'Overheden slaan door'

Uit een enquête gehouden onder Senior Risk Managers van Nederlandse Financiële instellingen blijkt hun mening over de toegenomen regeldruk vanuit toezichthouders op financiële instellingen: 'We zijn doorgeschoten' en 'we zijn hierdoor niet crisisbestendiger geworden.'

Gisteravond organiseerde Ferm haar jaarlijkse seminar in kasteel Duurstede in Wijk bij Duurstede. Aanwezig waren 50 eindverantwoordelijke Risk en Compliance Managers van Nederlandse financiële instellingen. Met de stelling 'De overheid cq regulators schieten hun doel voorbij in de mate van omvang en detail van wet en regelgeving ' was ruim 85 % procent het eens. Desgevraagd gaf ruim 80 % tegelijkertijd aan dat hun organisatie niet crisis bestendiger is geworden door deze wet en regelgeving. Ook uit de tafeldiscussies en de antwoorden op andere stellingen blijkt dat risk managers van Nederlandse financiële instellingen vinden dat toezichthouders (AFM, DNB, ECB) doorschieten.

Na de kredietcrisis was duidelijk dat er iets moest gebeuren; dit nooit meer. Overheden namen wereldwijd stevige maatregelen om een herhaling van deze ramp te voorkomen. En met succes. Zo lijkt het bijvoorbeeld dat de meeste financiële instellingen wereldwijd de door de overheden geïnitieerde stresstesten goed doorstaan. En toch is er een keerzijde.

'Financiële instellingen worden door de overheden gedwongen veel meer aandacht te geven aan wet- en regelgeving,' aldus Peter Koppenol, partner van FERM BV. 'De commerciële slagkracht van deze bedrijven wordt in steeds grotere mate beïnvloed door hun capaciteiten om efficiënt hun risico management en beheersmaatregelen in te richten.'

FERM is een netwerk organisatie van ervaren risk-, compliance - en audit managers; een vernieuwend initiatief geboren uit de behoefte om individuen vanuit kracht en passie bij elkaar te brengen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.