Ads Top

'Voorgestelde aanpassingen Solvency II belemmeren broodnodige investeringen verzekeraars'

De komende jaren staat Europa voor de enorme investeringsuitdaging om Europa klimaatneutraal te maken via de Green Deal, om een inhaalslag te maken op het gebied van digitalisering en om te herstellen van de economische crisis door COVID-19. De huidige herziening van Solvency-II kan daar een aanjagende rol bij vervullen.

Om dit mogelijk te maken pleit de verzekeringssector ervoor de huidige eisen voor het aanhouden van bufferkapitaal te versoepelen. Hiermee gaat de sector in tegen een EIOPA-advies die de kapitaals-eisen juist wil verhogen.

Volgens recente berekeningen van Insurance Europe loopt Europa hierdoor tot 680 miljard euro mis aan toekomstige beleggingen door verzekeraars. Het Verbond herhaalt dat verzekeraars over voldoende kapitaal beschikken om aan hun verplichtingen richting de klant te voldoen: het aanhouden van onnodig hoge buffers leidt tot hogere kosten en premies voor de klant.

Verdere verhoging van de kapitaalseisen is ook niet nodig als de EC de Solvency-regels zo aanpast, dat deze beter rekening houden met het daadwerkelijke risico van lange termijn spaar -en pensioenproducten.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.