Ads Top

ABN AMRO brengt klimaatpublicatie ‘Guiding a bank’s portfolio to Paris’ uit

ABN AMRO brengt haar klimaatpublicatie ‘Guiding a bank’s portfolio to Paris’ uit. Die geeft inzicht in de manier waarop ABN AMRO haar activiteiten met behulp van wetenschappelijke methodes afstemt op het Klimaatakkoord van Parijs.

De bank heeft zich als doel gesteld haar kredietportefeuille en de beleggingen van haar klanten in lijn te brengen met een scenario waarin de opwarming van de aarde beperkt blijft tot ruim onder de 2 graden Celsius.

Daarnaast wil de bank bijdragen aan de transitie naar een netto emissievrije samenleving in 2050. De vandaag gepubliceerde publicatie belicht de portefeuilles die het belangrijkst zijn om deze doelen te bereiken: de eigen bedrijfsvoering, energie, commercieel vastgoed, woningen (hypotheken) en beleggingen.

De klimaatpublicatie is onderdeel van de samenwerking die ABN AMRO is aangegaan met het Science Based Target initiative for Financial institutions (afgekort SBTi-FI). Het SBTi-FI krijgt steun en middelen van de United Nations Global Compact (UNGC), het Carbon Disclosure Project (CDP), de World Resource Institute (WRI) en het Wereldnatuurfonds (WWF). Dankzij de ontwikkeling van de verschillende wetenschappelijke methodes kunnen we actief bijdragen aan platforms en partnerschappen, waaronder het zogenaamde 2 Degrees Investing Initiative’s PACTA for banks en het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF).

Mede door deze initiatieven kan ABN AMRO opvolging geven aan de aanbevelingen van de Financial Stability Board in het TCFD-programma (Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures). Deze aanbevelingen zijn genoemd in het jaarverslag van ABN AMRO. De dialogen en pilots hebben richting gegeven aan de manier waarop ABN AMRO samenwerkt met haar klanten, medewerkers, andere banken, en overige stakeholders.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.