Ads Top

Prejudiciële vragen Hof Den Haag geen aanleiding voor het aanhouden van beleggingsverzekeringsklachten

De prejudiciële vragen van het Hof Den Haag aan de Hoge raad inzake beleggingsverzekeringen van Nationale Nederlanden zijn voor Kifid geen reden om de behandeling van klachten over beleggingsverzekeringen aan te houden.

De organisatie constateert dat de vragen die zijn voorgelegd aan de Hoge Raad sterk lijken op de vragen zoals het Europese Hof van Justitie die in de Van Leeuwen-zaak op 29 april 2015 heeft beantwoord.

Het Hof Den Haag heeft op 2 maart 2021 prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad in de zaak van Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale Nederlanden. Die vragen gaan over de informatie- en zorgplichten die verzekeraars hadden bij in het verleden afgesloten beleggingsverzekeringen. Dit heeft geleid tot enkele verzoeken van consumenten en financiële dienstverleners om de behandeling van beleggingsverzekeringsklachten bij Kifid aan te houden. Kifid heeft die verzoeken niet gehonoreerd, omdat de prejudiciële vragen voor Kifid geen aanleiding geven voor het stil leggen van de behandeling van alle beleggingsverzekeringsklachten.

De vijf richtinggevende uitspraken van de Commissie van Beroep, gedaan in 2016 en 2017, en een groot aantal uitspraken van de Geschillencommissie daarna, geven een helder inzicht in de wijze waarop Kifid klachten over beleggingsverzekeringen beoordeelt. De prejudiciële vragen die nu voorliggen bij de Hoge Raad lijken sterk op de vragen die in 2015 al door het Europese Hof van Justitie zijn beantwoord.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.