Ads Top

Ook rente op doorlopend krediet van Hollandsche Disconto Voorschotbank en van Santander Consumer Finance Benelux moet in de pas blijven met marktrente

Vorige week heeft de Commissie van Beroep zich opnieuw uitgesproken in twee klachtzaken met betrekking tot het rentetarief op doorlopend krediet. Ook consumenten met een doorlopend krediet van Hollandsche Disconto Voorschotbank en van Santander Consumer Finance Benelux mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

De Commissie van Beroep gaat niet mee in de vrije uitleg van beide banken dat zij de rente naar eigen goeddunken binnen redelijke grenzen zouden kunnen aanpassen. Ook handhaaft de Commissie van Beroep het gebruik van de referentierente uit het deskundigenrapport ‘Onderzoek referentierente doorlopend consumptief krediet’.  Beide banken moeten de door de consumenten verschuldigde rente gedurende de looptijd van het krediet opnieuw berekenen en per saldo te veel betaalde rente terugbetalen.

In de beroepsprocedure van Hollandsche Disconto Voorschotbank gaat het om een doorlopend krediet met een kredietlimiet van 34.000,00 euro, afgesloten eind oktober 2007 door de consument en haar toenmalige partner. Het op dat moment overeengekomen rentetarief bedraagt 10,9 procent effectief per jaar. Sinds mei 2012 is er sprake van een rentestop; dit betekent dat de consument vanaf dat moment geen rente meer betaalt en wel maandelijks 200,00 euro aflost op het krediet. Het krediet staat sinds mei 2017 alleen op naam van de consument.

In de andere klachtzaak gaat het een om een doorlopend krediet met een kredietlimiet van 10.000,00 euro dat de consument begin oktober 2010 heeft afgesloten bij Santander Consumer Finance Benelux. Dit krediet is in september 2016 volledig afgelost.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.