Ads Top

AFM: Pensioenfondsen te weinig transparant over kosten

Meer dan de helft van de pensioenfondsen rapporteert in het jaarverslag niet op correcte wijze over de gemaakte kosten. Daarnaast is de toelichting op de kosten soms erg beperkt. Dat maakt het lastig te duiden waarom het ene fonds beduidend hogere kosten maakt dan het andere. Dit blijkt uit analyse door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) van 166 jaarverslagen.

De AFM heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de 166 jaarverslagen over 2019 die pensioenfondsen op hun eigen website geplaatst hebben (een klein aantal fondsen deed dat niet). Pensioenfondsen in liquidatie liet de AFM buiten beschouwing. Daarnaast voerde de AFM gesprekken met pensioenfondsen, de Pensioenfederatie en aanbieders van kostenbenchmarks.

Van de onderzochte pensioenfondsen blijken 90 de gemaakte kosten niet op de juiste wijze in het jaarverslag opgenomen te hebben. De gemaakte fouten variëren. Soms ontbreken de verplichte cijfers, maar vallen ze indirect wel af te leiden. In een op de vijf jaarverslagen ontbreekt bepaalde verplichte informatie over kosten in zijn geheel. De wet schrijft gedetailleerd voor hoe pensioenfondsen moeten rapporteren over hun kosten.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.