Ads Top

ABN schikt voor 480 miljoen euro


In de periode 2014-2020 is ABN AMRO in Nederland tekortgeschoten in het uitvoeren van haar rol als poortwachter met het oog op het bestrijden van witwassen. Dat is de uitkomst van het onderzoek door het Openbaar Ministerie (OM). ABN AMRO heeft een door het OM aangeboden transactie van 480 miljoen euro geaccepteerd.

Doordat ABN AMRO ernstig tekortgeschoten is in de naleving van de Wwft hebben verschillende klanten die criminele activiteiten ontplooiden langdurig misbruik kunnen maken van de rekeningen en diensten van ABN AMRO. Volgens het OM had ABN moeten zien dat bepaalde geldstromen die via de bankrekeningen van ABN AMRO liepen, mogelijk afkomstig waren uit misdrijf. De bank heeft hiertegen onvoldoende actie ondernomen.

De bank betaalt een boete aan het OM wegens tekortkomingen in ABN AMRO's processen ter bestrijding van witwassen in Nederland in de periode 2014-2020. Het gaat daarbij om de processen voor het accepteren van klanten, het monitoren van transacties en het afscheid nemen van klanten. In bepaalde gevallen kon daardoor misbruik worden gemaakt van rekeningen van ABN AMRO. Het OM vindt dat ABN AMRO redelijkerwijs had moeten vermoeden dat klanten in bepaalde gevallen hun ABN AMRO rekeningen gebruikten om geld wit te wassen.

ABN AMRO heeft sinds 2014 diverse maatregelen genomen om geconstateerde tekortkomingen te herstellen binnen de verschillende onderdelen van de bank. Dat is echter niet genoeg geweest om alle geconstateerde tekortkomingen op te lossen. Dat raakt ons diep.

De boete wordt betaald uit de kapitaalbuffers van de bank, zeg maar de reservepot. Tegelijkertijd zijn de eisen die aan banken worden gesteld om witwassen te bestrijden de afgelopen jaren sterk toegenomen, en daarmee ook de kosten voor de uitvoering daarvan. Deze uitvoeringskosten berekent de bank al gedeeltelijk door in haar tarieven.

De bank zegt dat het in sommige situaties nieuwe klanten zal moeten afwijzen of afscheid moeten nemen van bestaande klanten. 

De schikking vraagt niet van de bank om opnieuw haar klanten te identificeren. Het kan voorkomen dat klanten, als onderdeel van het reguliere proces, gevraagd worden zich opnieuw te identificeren.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.