Ads Top

AFM consulteert beleidsregel voor bepalen hoogte bestuurlijke boetes

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) consulteert de concept herziening van haar boetetoemetingsbeleid. Dat is een beleidsregel op basis waarvan de AFM de hoogte van bestuurlijke boetes bepaalt. Het gaat om een aanpassing en nadere uitwerking van het huidige boetetoemetingsbeleid. De consultatie loopt tot en met 30 april 2021.

De AFM houdt toezicht op de naleving van financiële wet- en regelgeving. Daarvoor beschikt de AFM over wettelijke handhavingsbevoegdheden zoals  het opleggen van bestuurlijke boetes. Voor het vaststellen van de hoogte van de boetes hanteert de AFM een boetetoemetingsbeleid. Aanpassing van deze beleidsregel is wenselijk, omdat het huidige beleid deels gedateerd is en niet meer volledig aansluit bij de wet- en regelgeving. In de toelichting geeft de AFM hierin meer inzicht.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.