Ads Top

Inkomen Nederlanders in 50 jaar meer dan verdubbeld

In 2020 bedroeg het gemiddelde netto beschikbaar inkomen van huishoudens 21,9 duizend euro per inwoner. Dat is 112 procent meer dan in 1969, na correctie voor hogere prijzen.

Het bruto binnenlands product per inwoner steeg in dezelfde periode met 126 procent. Het verschil wordt veroorzaak door gestegen zorgpremies en belastingen. Die werden echter grotendeels gebruikt voor het betalen van zorg die door huishoudens is gebruikt.

Wordt hier rekening mee gehouden, dan neemt het gemiddeld inkomen per inwoner toe met 141 procent, meldt het CBS in het artikel Economische groei en het inkomen van Nederlanders.

Dat in de ruim 50 jaar sinds 1969 het bruto binnenlands product (bbp) sneller groeide, is het gevolg van een stagnatie van het netto beschikbaar inkomen van huishoudens in de jaren 2001–2008. Vóór 2001 en na 2008 stegen het bbp en het netto beschikbaar inkomen in vrijwel dezelfde mate. Het coronajaar 2020 was hierop een belangrijke uitzondering. Toen kromp het bbp met 3,7 procent, maar nam het inkomen met 2,4 procent toe. Een dergelijk verschil is zeer uitzonderlijk.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.