Ads Top

Nederlands spaaroverschot in 2015 wederom gedaald

Het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans kwam over 2015 uit op 62 miljard euro (9,1% van het bruto binnenlands product). Het overschot daalde hiermee wederom. Het saldo primaire inkomens is eveneens, voor het derde achtereenvolgende jaar, gedaald. Nederland betaalde in 2015 voor het eerst sinds jaren meer primaire inkomens aan het buitenland dan het ontving. Het Nederlandse netto extern vermogen nam in het laatste kwartaal van 2015 toe naar 547 miljard ultimo 2015 (tegenover 504 miljard eind 2014).

Het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans kwam over 2015 uit op 62 miljard (9,1% van het bruto binnenlands product). Het overschot kwam volledig voort uit het goederenverkeer, waar de waarde van de uitvoer 78 miljard hoger lag dan de invoerwaarde. Het handelsoverschot daalde wel met bijna 1 miljard ten opzichte van 2014. Hiermee komt een einde aan de reeks van stijgende handelsoverschotten die in 2010 werd ingezet. Het saldo primaire inkomens daalde voor het derde achtereenvolgende jaar, en kwam in 2015 voor het eerst in jaren licht negatief uit (– 0,9 miljard). Vooral het inkomenssaldo op effecten daalde, als gevolg van dividendbetalingen op Nederlandse effecten (inclusief ingehouden winsten van Nederlandse beleggingsfondsen) die in alle kwartalen hoger lagen dan een jaar eerder. Alleen in het dienstenverkeer nam het transactiesaldo met het buitenland toe, met 1,5 miljard. Al met al kwam het overschot op de lopende rekening daarmee licht lager uit dan in 2014.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.