Ads Top

Rabobank reduceert balans door verkoop deel hypothekenportefeuille

Om kapitaal vrij te spelen heeft Rabobank 1 miljard euro van haar totale hypothekenportefeuille (201,5 miljard euro, eind 2015) doorverkocht aan verzekeraar VIVAT Verzekeringen. Door lokale Rabobanken verstrekte woninghypotheken hield Rabobank tot nu toe op haar eigen balans. Dat de bank nu een deel van deze hypotheken van haar balans haalt, is ingegeven door aanvullende kapitaalregelgeving, de beleggingsanimo van investeerders en de wens om onze klanten te blijven voorzien van hypotheken en kredieten.

De woninghypothekenportefeuille van Rabobank in Nederland heeft een totaalomvang van 201,5 miljard euro (inclusief Obvion). Dit vormt een substantieel onderdeel van de balans. Ook Rabobank ontkomt niet aan de gevolgen van verzwaarde Europese regelgeving, de daarmee samenhangende funding-doelstellingen en de wens om aan hoge kapitaalsratio’s te blijven voldoen. Vandaar deze stap tot gedeeltelijke verkoop: deze eerste transactie met een omvang van 1 miljard euro is circa 0,5% van de totale hypothekenportefeuille van Rabobank. 

Zou de bank alle woninghypotheken op haar eigen balans houden, dan dient de bank door nieuwe regelgeving extra kapitaal aan te houden. Om dit extra kapitaalsbeslag te verminderen, is het voor de bank gunstiger om een deel van deze portefeuille onder te brengen bij institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars.
 
Tegelijk zijn verzekeraars zoals VIVAT Verzekeringen op zoek naar goede investeringen met een, bij de verplichtingen passende, langere looptijd. Participeren in Nederlandse hypotheken levert VIVAT daarbij een passend rendement. Ook het relatief lage risico van deze hypothekenportefeuille maakt dit een aantrekkelijke investering.   

De stap om een klein deel van de woninghypotheken door te verkopen, is tevens in het belang van klanten. Want zo is de bank beter in staat middelen beschikbaar te hebben voor het verstrekken van hypotheken en kredieten. Zeker als de economie en de woningmarkt verder aantrekken, wil de bank particuliere en zakelijke klanten blijven bedienen en niet dat geld “vastzit” op de balans.
 
Met deze transactie koopt VIVAT een deel  van de bestaande hypotheken-portefeuille en maakt daarvoor het aankoopbedrag over aan de Rabobank. Tijdens de looptijd ontvangt VIVAT van de Rabobank alle kasstromen uit dit deel van de portefeuille, zoals rentebetalingen en aflossingen. In tegenstelling tot de structuur die speciale hypotheekfondsen hanteren, kan het bedrijf zo direct deelnemen in Rabobank-hypotheken. 
 
Voor hypotheekklanten heeft de verkoop geen gevolgen. Klanten behouden al hun contacten met de bank: de hypotheekovereenkomst en de voorwaarden die zijn afgesproken tussen klant en bank blijven dezelfde. Ook is bij de lokale banken niet bekend welke hypotheken zijn doorverkocht. En uiteraard blijft Rabobank het aanspreekpunt voor de klant.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.