Ads Top

Schuldenwasstraat verkleint kans op armoedeval

In Haarlem is door deurwaarder Oscar Boeder de website www.schuldenwasstraat.nl gelanceerd. Dit landelijk initiatief biedt werkgevers en schuldeisers de kans om mensen met schulden gericht te (laten) helpen. Op die manier wordt de kans op een algehele armoedeval verkleind. Werkgevers en schuldeisers die investeren in de Schuldenwasstraat bieden schuldenaren een bemoedigend perspectief. Het betreft multidisciplinaire trajecten met professionele hulp door onder anderen budgetcoaches, loopbaanadviseurs, psychologen en belastingadviseurs. 
 
Het idee voor de Schuldenwasstraat kwam van de Haarlemse ondernemer Jan Glas. Hij stemde het af met deurwaarder Oscar Boeder die meteen toehapte. "Ik zie in onze praktijk dat de schuldhulpverlening vooral op basis van vaste werkprocessen plaatsvindt en vaak veel te algemeen is. Wil je voorkomen dat mensen in armoede wegzinken, dan moet je gericht te werk gaan en tijdig maatwerk bieden. Daarbij kan een belangrijke preventieve rol weggelegd zijn voor werkgevers en schuldeisers als banken, verzekeraars, corporaties en energie- en telecombedrijven."

De cijfers over armoede en schuld zijn volgens Boeder en Glas verontrustend. Eén op de vijf huishoudens staat financieel onder water. Met als gevolg dat ook bedrijven er steeds meer mee te maken krijgen. Niet alleen omdat zij geld van schuldenaren te goed hebben, maar ook omdat een deel van hun eigen werknemers niet meer rond kan komen. Boeder: "Als zij in een neerwaartse schuldenspiraal belanden, kan juist de werkgever het verschil maken door te helpen bij het beheersbaar maken van de problemen en het realiseren van een gedragsverandering."

De Schuldenwasstraat biedt werkgevers de kans om personeel dat financieel klem zit op basis van een individueel hulptraject stapsgewijs weer ruimte te bieden. Het gaat daarbij om de maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven. Zij kunnen bijvoorbeeld in geval van dreigend ontslag tijdig een convenant met de Schuldenwasstraat sluiten. Zo wordt voorkomen dat werknemers na het verliezen van hun baan financieel (verder) wegzakken.

De duur van de trajecten loopt uiteen van één tot maximaal drie jaar. Er is - afhankelijk van de duur en zwaarte - tussen de 1200 en 2000 euro per traject mee gemoeid. In samenspraak met de schuldenaar worden de aard en omvang van de schulden en ook de afloscapaciteit geïnventariseerd. Aansluitend wordt in overleg met deskundigen een plan van aanpak gemaakt. Een budgetcoach ziet toe op de uitvoering daarvan. Boeder: "Wie de Schuldenwasstraat in gaat, komt er aan het eind schoon uit. Dus zónder schuld."

Het gaat de initiatiefnemers van de Schuldenwasstraat om het beperken en voorkomen van schuldproblemen. Boeder: "Daar heeft niet alleen de werknemer, maar ook de werkgever of schuldeiser baat bij. De praktijk wijst uit dat mensen met schulden vaak niet goed functioneren en het gevaar lopen weg te vallen uit het arbeidsproces. Het zou bedrijven wat waard moeten zijn om met een relatief bescheiden investering zulke financiële en maatschappelijke narigheid te voorkomen."

De eerste reacties na de lancering van www.schuldenwasstraat.nl zijn dermate positief dat wordt overwogen het concept de komende tijd op basis van een per regio uit te werken coöperatiemodel landelijk uit te rollen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.