Ads Top

Hogere boetes voor overtreden regels financiële markten

De boetes voor het overtreden van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de regels die gelden op de financiële markten voor bijvoorbeeld banken en verzekeraars, gaan omhoog. Dat blijkt uit het wetsvoorstel ter implementatie van de verordening en richtlijn marktmisbruik dat minister Dijsselbloem van Financiën, mede namens minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie, op dinsdag 19 april naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De maximumboete voor ernstige overtredingen gaat omhoog van 4 miljoen euro naar 5 miljoen, waarbij de maximumboete bij herhaalde overtredingen wordt verdubbeld naar 10 miljoen euro. Voor grote ondernemingen wordt voor ernstige overtredingen een maximumboete ingevoerd die gerelateerd is aan de omzet. Deze boete bedraagt maximaal 10 procent van de netto-omzet. In gevallen waarbij Europese regels nog hogere boetes vereisen, kan de maximale boete worden verhoogd tot 20 miljoen euro of, in het geval de maximumboete aan de omzet is gerelateerd, 15 procent van de netto-omzet.

De implementatie van de verordening marktmisbruik is aangegrepen om de boetesystematiek voor de hele Wft aan te passen. Van de hogere boetes moet een afschrikwekkende werking uitgaan. Met het wetsvoorstel komt het kabinet ook tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om de boetes te verhogen en omzetgerelateerde boetes in te voeren.

Naast het nieuwe boetesysteem worden met het wetsvoorstel de verordening en de richtlijn marktmisbruik geïmplementeerd. De Europese verordening actualiseert en harmoniseert de regels ter voorkoming van marktmisbruik. Bijvoorbeeld manipulatie van benchmarks als LIBOR en EURIBOR is voortaan in alle EU-lidstaten marktmisbruik. Vanwege de nieuwe Europese richtlijn moeten ernstige vormen van marktmisbruik ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Op beide punten liep Nederland voor op de Europese regels.

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel schrijft minister Dijsselbloem dat handel met voorwetenschap en marktmanipulatie, samen bekend onder de noemer marktmisbruik, "ernstige vergrijpen" zijn, die de integriteit van de financiële markten schaden en daarmee het vertrouwen van het publiek in deze markten aantasten.

"Marktintegriteit is onontbeerlijk voor het goed functioneren van de financiële markten. Wanneer markten niet integer zijn, verliezen beleggers het vertrouwen, wat tot gevolg kan hebben dat beleggers en kapitaalvragers niet langer bereid zijn te participeren in de financiële markten", aldus minister Dijsselbloem.

Het is volgens hem van "essentieel belang" dat er adequate regels zijn die marktmisbruik moeten voorkomen. De regels moeten er ook voor zorgen "dat beleggers worden voorzien van volledige, correcte en toegankelijke informatie, zodat iedere belegger op basis van dezelfde informatie beleggingsbeslissingen kan nemen."

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.