Ads Top

Wijziging organisatie-inrichting Rabobank Nederland

Het nieuwe Strategisch Kader en de nieuwe governance van de Rabobank zijn aanleiding om de organisatie-inrichting van Rabobank Nederland te wijzigen.

Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer: “Nu de raad van bestuur met de komst van Petra van Hoeken op volle sterkte is hebben we onze portefeuilleverdeling aangepast. We hebben ook de koers bepaald hoe we als Rabobank Nederland de lokale banken optimaal kunnen ondersteunen in ons gemeenschappelijke streven de meest klantgerichte bank van Nederland te worden en een leidende Food & Agri bank in de wereld. Onze organisatie wordt beter ingericht, zodat we de capaciteiten van onze medewerkers nog beter kunnen benutten en onze strategische doelen kunnen realiseren.”

Binnen de raad van bestuur is de functie van Chief Financial & Risk Officer sinds 1 januari 2016 gesplitst. De taken die bij deze functie horen zijn verdeeld tussen Petra van Hoeken (CRO) en Bas Brouwers (CFO). Petra van Hoeken neemt daarnaast de verantwoordelijkheid voor Compliance en Juridische Zaken over van Wiebe Draijer. Alle leden van de raad van bestuur gaan nadrukkelijker sturen op zaken die voor de strategie topprioriteit zijn. Dit wordt mogelijk gemaakt door een plattere organisatiestructuur. Strategisch belangrijke taken die nu nog op verschillende plekken worden uitgevoerd worden gebundeld en onder directe aansturing van de raad van bestuur gebracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor digitale dienstverlening (Rien Nagel) en financiële innovatie (Ralf Dekker). De portefeuilles van Berry Marttin en Jan van Nieuwenhuizen veranderen niet, aangezien deze al ingrijpend veranderd zijn na de samenvoeging van Rabobank InternationaI en Rabobank Nederland. 

De activiteiten van Risk Management worden in onderdelen gesplitst, die onder directe aansturing komen van de CRO. Er worden onder andere CRO’s benoemd voor Retail Nederland en voor WRR. Ook in het CFO-domein worden activiteiten gesplitst. Dit leidt eveneens tot een plattere organisatie, waarin meer activiteiten onder directe aansturing komen van de CFO. Zo worden onder andere aparte CFO-functies gecreëerd voor Retail Nederland en voor WRR. Vanwege het strategische belang komen de portfoliomanagement activiteiten onder directe aansturing van de CFO. Dit versterkt de coördinatie van het balansmanagement binnen alle organisatieonderdelen. De benoeming van CRO’s en CFO’s voor Retail Nederland en WRR versterkt een efficiënte samenwerking tussen deze bedrijfsonderdelen ten behoeve van de klanten van de bank.

De voorgenomen veranderingen bij Rabobank Nederland zijn voor advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad van Rabobank Nederland in een kopadviesaanvraag. Het voornemen is om de nieuwe rapportagelijnen per 1 juni 2016 te laten ingaan. In aanvulling op de kopadviesaanvraag zullen kwartiermakers vervolgadviesaanvragen opstellen. Nadat de Ondernemingsraad van Rabobank Nederland hierover advies heeft uitgebracht zal de verdere implementatie plaatsvinden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.