Ads Top

Deutsche Bank sluit zich aan bij aanpak voor beoordeling van rentederivatencontracten

In vervolg op de aankondiging van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op 1 maart 2016 over de nieuwe aanpak voor de beoordeling van rentederivatencontracten, heeft Deutsche Bank zich aangesloten bij de werkwijze van de onlangs aangestelde onafhankelijke derivatencommissie. De derivatencommissie, bestaande uit 3 onafhankelijke deskundigen, werkt op dit moment aan het vaststellen van een uniform voorschrijvend herstelkader.

De AFM constateert dat Deutsche Bank al belangrijke stappen heeft gezet om te komen tot een passend compensatiekader. Niettemin vindt de AFM het belangrijk dat de rentederivatencontracten van de klanten van Deutsche Bank langs dezelfde uniforme lat worden gelegd als die van de andere 5 betrokken banken als het herstelkader eenmaal vaststaat. Constructieve gesprekken in de afgelopen weken tussen de AFM en Deutsche Bank hebben er toe geleid dat de bank zich aansluit bij de gesprekken met de derivatencommissie. Deutsche Bank zal in die gesprekken ook haar ervaringen met het rentederivatenproces inbrengen.

Eerder stemden ABN AMRO, ING Bank, Rabobank, Van Lanschot Bankiers en SNS Bank al in met de aanpak om te komen tot een uniform voorschrijvend herstelkader. Met het aansluiten van Deutsche Bank wordt een belangrijke stap gezet richting gelijke behandeling van alle getroffen klanten.
Het uniform voorschrijvend herstelkader moet er toe leiden dat de 6 betrokken banken de fouten gaan herstellen die zijn gemaakt in de advisering van klanten over rentederivatenproducten. Het doel hiervan is dat getroffen klanten, veelal afkomstig uit het midden- en kleinbedrijf (mkb), een passende oplossing wordt geboden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.