Ads Top

Zes op de tien Nederlanders kijken vooruit bij financiële beslissingen

Nederland scoort beter dan andere landen als het gaat om financiële kennis en houding. Tegelijkertijd weten veel Nederlanders niet hoe hun pensioen eruit ziet, hebben ze geen buffer voor als het tegenzit en denken ze niet vooruit bij het nemen van financiële beslissingen. Dat blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken. Het platform organiseert samen met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) op 20 en 21 april het symposium ‘The Netherlands-OECD Global Symposium on Financial Resilience Throughout Life’. 400 experts uit 75 verschillende landen komen hier bijeen.

Vier op de tien consumenten in binnen- en buitenland verdiepen zich niet in de aanschaf van een financieel product. Bovendien doet vier op de vijf geen vergelijkend warenonderzoek, aldus onderzoek van de OESO. De helft van de ondervraagden stelt financiële lange termijndoelen.
Een vergelijkbaar beeld schetst de Monitor Financieel Gedrag 2015 van Wijzer in geldzaken: bij het nemen van financiële beslissingen kijkt 58 procent van de Nederlanders 10 jaar vooruit. Dit zijn met name hoogopgeleiden en mensen met bovenmodale inkomens. Deze groep is vaak ook bovengemiddeld goed voorbereid op het eigen pensioen.

Een grote groep Nederlanders, maar ook buitenlanders, denkt echter niet ver vooruit en is zo niet goed voorbereid op financiële veranderingen in hun leven.  Wijzer in geldzaken werkt samen met partnerorganisaties om verantwoord financieel gedrag bij consumenten te bevorderen.

Laagopgeleiden, mensen met een beneden modaal inkomen en niet-werkenden zijn minder positief over hun huidige financiële situatie. Zij leven financieel gezien vaker in het nu en zijn minder bezig met de toekomst, zo blijkt uit het onderzoek van Wijzer in geldzaken. De resultaten van de OESO tonen aan dat deze korte termijnhouding ook buiten Nederland leeft, zij het in nog veel sterkere mate. Met name in landen als Noorwegen, Frankrijk en Portugal kunnen inwoners zich goed vinden in de stelling dat je van dag tot dag moet leven. Ook kunnen relatief weinig Nederlanders zich vinden in de stelling dat ‘geld moet rollen’. Nauwelijks 1 op de 5 landgenoten is het eens met deze opvatting, die bovendien een slechte basis vormt voor financiële veerkracht. 

Om het niveau van kennis, vaardigheden, houding en gedrag te verhogen hebben inmiddels veel landen een nationale strategie ontwikkeld op het gebied van financiële educatie. Nederland hoort in dit verband bij de kopgroep van vijf landen die inmiddels hun eerste strategie hebben geëvalueerd en toe zijn aan een tweede nationale strategie.

Wijzer in geldzaken is een platform waarin partnerorganisaties uit de financiële sector, de overheid, voorlichtings- en consumentenorganisaties en de wetenschap hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen. De publiekprivate aanpak van Wijzer in geldzaken leidt internationaal tot veel belangstelling, vooral vanwege de open, constructieve houding tussen de partnerorganisaties onderling en de resultaatgedreven werkwijze.

Tijdens het symposium dat Wijzer in geldzaken samen met de OESO organiseert komen meer dan 400 internationale experts uit 75 landen bijeen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.