Ads Top

Gewenning aan langdurig lage rente risico voor huishoudens en bedrijven met hoge schulden

Op de internationale financiële markten was het afgelopen halfjaar sprake van toenemende nervositeit, wat mede werd veroorzaakt door tegenvallende mondiale economische ontwikkelingen. Mede door het ruime monetaire beleid van de ECB zal de rente naar verwachting langdurig laag blijven. Een langdurig lage rente heeft negatieve gevolgen voor de solvabiliteit van pensioenfondsen en verzekeraars. Daarnaast kan gewenning aan een lage rente optreden, wat huishoudens en bedrijven met hoge schulden in problemen kan brengen wanneer de rente op termijn terugkeert naar een normaler niveau. Nederlandse banken staan er qua winstgevendheid en kapitalisatie relatief goed voor. Ondanks de lage rente blijven hun rente-inkomsten vooralsnog op peil. Dit concludeert het deze week gepubliceerde Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) van De Nederlandsche Bank.

De Nederlandse economie herstelt en de woningmarkt trekt aan. De verwachting is dat het herstel van de woningmarkt zal doorzetten. Dit herstel geeft ruimte voor het volgende kabinet om de woningmarkt schokbestendiger te maken, door de versobering van de hypotheekrenteaftrek te versnellen en de LTV-limiet na 2018 geleidelijk tot 90 procent te verlagen. Omdat dit tot een grotere vraag naar huurwoningen zal leiden, is flankerend beleid nodig, gericht op meer aanbod van huurwoningen. Ondanks de herstellende woningmarkt bevindt de kredietgroei zich onder de langjarige trend. Dit is een belangrijke reden voor DNB om de contracyclische kapitaalbuffer voor de bancaire sector op nul te laten staan

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.