Ads Top

Schade door klimaatverandering steeds vaker onverzekerbaar

 

Schade door huisverzakkingen als gevolg van langdurige droogte wordt sinds kort door geen enkele verzekeraar meer vergoed. Ook grote overstromingen zijn meestal niet of maar gedeeltelijk gedekt. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat consumenten zich hier bewuster van zijn.

Daarbij moeten verzekeraars duidelijk communiceren over dekkingsvoorwaarden en zou de overheid moeten meedenken over oplossingen voor onverzekerbare schade.

Door klimaatverandering neemt extreem weer toe. De schade door overstromingen in de EU in het eerste decennium van deze eeuw bedroeg gemiddeld 4 miljard euro per jaar. Dit loopt naar schatting op tot 23 miljard euro in 2050. Die schade is niet altijd gedekt door verzekeraars, zoals bijvoorbeeld vormen van hagelschade aan zonnepanelen.

Dit geldt ook voor woningverzakkingen. Waar in 2016 nog vier verzekeraars dit risico dekten, doet sinds vorig jaar geen enkele partij dit meer. Nederland krijgt steeds meer te maken met langdurige droogte. Naar schatting 800.000 woningen lopen het risico op verzakking en instorting bij daling van het grondwaterpeil.

De totale schade voor particulieren in Limburg door de recente overstromingen loopt waarschijnlijk in de honderden miljoenen euro’s. Sommige verzekeraars van zakelijke polissen vergoeden die schade formeel niet, omdat overstromingen zijn uitgesloten. Gedupeerde ondernemers waren zich daar vaak niet van bewust. Particulieren waren in dit geval wel gedekt, maar zouden dat niet zijn geweest als de Maas buiten haar oevers was getreden. Veel consumenten zijn zich niet bewust van dit verschil.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.