Ads Top

FSC waarschuwt voor risicovol gedrag in de huidige lagerenteomgeving

 

Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) wijst op kwetsbaarheden op financiële markten als gevolg van een zoektocht naar rendement. Spanning is ook zichtbaar op de Nederlandse huizenmarkt, waar kopers hun volledige financieringsruimte steeds meer gebruiken en voor het eerst sinds 2013 de productie van gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheken weer toeneemt.

De huizenprijzen in Nederland zijn in het afgelopen jaar fors verder gestegen. DNB heeft daarom definitief besloten om per 1 januari 2022 een ondergrens voor de risicoweging van hypotheekportefeuilles in te voeren, waardoor banken een zekere minimum hoeveelheid kapitaal ten opzichte van hun hypothecaire uitzettingen aan moeten houden.

De toename in het maximale gebruik van de leennormen en de stijging van het aandeel aflossingsvrije hypotheken dragen bij aan verdere prijsstijgingen op de huizenmarkt. Het FSC waarschuwt dat kwetsbaarheden bij huishoudens kunnen ontstaan als huishoudens steeds meer gebruik maken van de maximale leenruimte op basis van hun inkomen. Het is belangrijk dat banken en andere hypotheekverstrekkers de leennormen zorgvuldig en kritisch blijven toepassen en erop toezien dat huiseigenaren ook bij een eventuele omslag in de huizenmarkt niet in problemen komen. Specifiek is van belang dat de mogelijkheden in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen om uitzonderingen te maken verantwoord worden toegepast. In aanvulling op een eerder initiatief, kunnen banken verdere stappen zetten om de risico’s van aflossingsvrije hypotheken te verminderen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.