Ads Top

Roulatie bankbiljetten sterk gedaald

De Nederlandsche Bank (DNB) verwerkt sinds het uitbreken van de coronacrisis veel minder bankbiljetten dan gebruikelijk. De inname van bankbiljetten is zelfs zo sterk gedaald dat DNB voor het eerst meer bankbiljetten uitgeeft dan dat zij inneemt. Mogelijke verklaringen zijn het stilgevallen toerisme, de sluiting van winkels en het oppotten van contant geld.

De netto uitgifte van bankbiljetten door DNB is al sinds 2003 negatief: elk jaar ontvangt DNB meer biljetten van de banken terug dan zij via de banken in circulatie brengt. Dit komt doordat bankbiljetten die in andere eurolanden in circulatie zijn gebracht in Nederland via de banken bij DNB worden afgestort.

Maar in het afgelopen jaar is deze trend doorbroken en heeft DNB meer biljetten uitgegeven dan ontvangen (zie figuur 1). De ontvangsten namen veel sterker af (-25%) dan de uitgifte (-10%). In meerdere eurolanden was in 2020 hetzelfde patroon zichtbaar.

Door corona is het aantal buitenlandse toeristen in 2020 met 65 procent afgenomen. Daarmee is ook de instroom van bankbiljetten grotendeels gestagneerd. Het effect van het wegblijvend toerisme op de hoeveelheid afgestorte biljetten was vooral goed zichtbaar in Amsterdam. Deze regio, die de meeste toeristen in Nederland ontvangt, liet in 2020 de grootste daling van afgestorte bankbiljetten zien.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.