Ads Top

Triodos Bank behaalde solide resultaten in 'uitzonderlijke omstandigheden'

In een jaar van uitzonderlijke wereldwijde ontwrichting heeft Triodos Bank naar eigen zeggen een positieve impact en solide groei kunnen realiseren. Zowel de kredietportefeuille als de vermogensbeheeractiviteiten droegen bij aan deze groei.

n 2020 nam de kredietverlening aan duurzame bedrijven en projecten toe met 12 procent (2019: 11%), ondanks uitdagende wereldwijde economische omstandigheden als gevolg van de COVID-19 pandemie. De portefeuille woninghypotheken is met 39 procent gestegen ten opzichte van een stijging van 31% vorig jaar.

De totale leningenportefeuille, als percentage van het totale bedrag aan toevertrouwde middelen, bedroeg ​​eind 2020 78 procent (2019: 77%).

Triodos Bank behaalde verder een nettowinst van 27,2 miljoen, een daling van 30% (2019: € 39,0 miljoen) als gevolg van de de totale waarderingsverliezen op financiële instrumenten (leningen en effecten) in 2020 van 24,2 miljoen (2019: € 3,7 miljoen). Deze waarderingsverliezen werden grotendeels veroorzaakt door de COVID-19-crisis.

Triodos Bank behaalde in 2020 een positief rendement op het eigen vermogen van 2,3 procent (2019: 3,4%).

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.