Ads Top

Minder geschonken onder verruimde vrijstelling voor de eigen woning

In 2017 is de mogelijkheid om een ton belastingvrij te schenken ten behoeve van de eigen woning opnieuw geïntroduceerd. Er werd in 2017 en 2018 ongeveer 35 duizend keer gebruik van gemaakt, aanzienlijk minder dan in de eerste periode. In 2017 bedroeg de gemiddelde waarde van een schenking onder deze vrijstellingsregeling 63,2 duizend euro. De helft van deze woonschenkingen had een waarde van 50 duizend euro of minder. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In 2013 en 2014 werd de extra verruimde vrijstelling van een ton voor een woonschenking voor het eerst geïntroduceerd. Van deze vrijstellingsregeling, die in die jaren nog een tijdelijk karakter had,  werd destijds ruim 150 duizend keer gebruik van gemaakt. Sinds deze regeling vanaf 2017 opnieuw en blijvend van kracht is wordt er minder vaak een beroep op gedaan. In 2017 werd bijna 24 duizend keer gebruik gemaakt van de regeling en in 2018 ruim 10 duizend keer. Het gemiddelde geschonken bedrag was 63,2 duizend euro in 2017 en 61,5 duizend euro in 2018. Een woonschenking van ouder op kind is gemiddeld over beide jaren 10 duizend euro hoger dan een woonschenking tussen overige relaties.

Naast schenkingen voor een woning werden in 2017 bijna 42 duizend andere schenkingen gedaan en in 2018 bijna 39 duizend, vergelijkbaar met het aantal schenkingen in de periode 2010-2016. In 2010 is de wetgeving rondom schenkingen gewijzigd. Het belastingstelsel werd vereenvoudigd, de belastingtarieven werden opgeschroefd maar er kon een hoger bedrag belastingvrij geschonken worden als de schenking voor een studie of de eigen woning werd gebruikt. Het aantal geregistreerde reguliere schenkingen halveerde bijna.

Het gaat in dit bericht uitsluitend over schenkingen waarvoor aangifte bij de Belastingdienst is gedaan. Dit betreft jaarlijkse schenkingen die boven het vrijgestelde bedrag (in 2018 € 5 363 voor schenkingen aan kinderen en € 2 147 voor schenkingen aan anderen) uitkomen én schenkingen ten behoeve van de studie of eigen woning, ook als deze onder het vrijgestelde bedrag blijven. Omdat de fiscale afwikkeling van de schenkingen drie jaar kan duren, gelden de cijfers over 2017 en 2018 als voorlopig. Mogelijk is het aantal schenkingen in 2018 nog wat hoger.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.