Ads Top

ABN AMRO gaat in gesprek met Consumentenbond Claimservice

ABN AMRO gaat praten met de Consumentenbond over een mogelijke miljoenenclaim tegen de bank vanwege 'woekerrentes' op kredieten. Dit als gevolg van een  nederlaag bij klachteninstituut Kifid.

Het Kifid oordeelde dat consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de referentierente. Het Kifid vergelijkt de krediet rente met een referentierente van DNB. Het insituut oordeelde dat ABN AMRO een deel van de betaalde rente aan de klant moet terugbetalen, omdat de rente op het krediet volgens het Kifid de marktrente onvoldoende heeft gevolgd. ABN AMRO heeft de uitspraak bestudeerd en zal deze voor de betreffende klant naleven.

ABN AMRO vindt het teleurstellend dat het Kifid niet voldoende is ingegaan op haar bezwaren ten aanzien van de referentierente. Voor het bepalen van de rente op een doorlopend krediet is niet alleen het verloop van een marktrente relevant. Het Kifid gaat hieraan voorbij en vindt dat er geen betere referentierente voorhanden is. ABN AMRO is het niet eens met de methodiek en de gebruikte referentierente. Daarom vraagt zij een civiele rechter zich hierover uit te spreken.

ABN AMRO heeft er naar eigen zeggen vertrouwen in dat de gesprekken met de Consumentenbond constructief zullen verlopen. 'Het is een complex proces dat we zo snel mogelijk willen doorlopen. Klanten worden via onze website op de hoogte gehouden van ontwikkelingen.'

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.