Ads Top

DNB legt last onder dwangsom op aan Royprop Amsterdam

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) blijkt op 17 september 2020 een last onder dwangsom te hebben opgelegd aan Royprop Amsterdam B.V. (Royprop). Deze last onder dwangsom is opgelegd, omdat Royprop zonder een daartoe vereiste vergunning van DNB beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten heeft verleend.

DNB heeft vastgesteld dat Royprop artikel 3, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) heeft overtreden door beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten te verlenen zonder een daartoe vereiste vergunning van DNB. Hiervoor heeft DNB op 17 september 2020 een last onder dwangsom opgelegd. 


Royprop heeft op 10 oktober 2020, en dus binnen de door DNB gestelde begunstigingstermijn, haar trustdiensten beëindigd. Hierdoor heeft Royprop geen dwangsommen verbeurd. Er is tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom geen bezwaar gemaakt, waardoor dat besluit onherroepelijk is geworden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.