Ads Top

Wetsvoorstel bronbelasting dividenden ingediend

 


Het wetsvoorstel waarmee per 2024 een aanvullende bronbelasting op dividendstromen naar laagbelastende landen wordt ingevoerd, is ingediend bij de Tweede Kamer.

Met de aanvullende bronbelasting worden dividenduitkeringen naar landen die geen of te weinig belasting heffen door Nederland belast. De maatregelen gaan gelden voor dividendstromen naar landen met een winstbelastingtarief van minder dan 9 procent en landen die op de Europese lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden staan.

Nederland heeft deze kabinetsperiode een grote ommezwaai gemaakt als het gaat om de aanpak van belastingontwijking. De bronbelasting op renten en royalty’s is één van deze belangrijkste maatregelen. Deze bronbelasting gaat ook gelden voor dividenden. Geldstromen die via of vanuit ons land naar een ander land lopen waar ze niet worden belast, worden dit hiermee wel. Nu is het zaak hierover internationaal nog betere afspraken te maken, zodat belasting niet alsnog via andere landen kan worden ontweken.

De bronbelasting is een aanvulling op de bronbelasting op renten en royalty’s die per 1 januari 2021 in werking is getreden. Het wetsvoorstel wat nu naar de Kamer is gestuurd, is op dezelfde manier vormgegeven. De maatregel gaat per 2024 in zodat de Belastingdienst voldoende tijd heeft om zich voor te bereiden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.